Dobro i zlo, istina i laž, ljubav i prevarna osjećanja, pravda i nepravda, svjetlost i tama.

Ovi pojmovi ukazuju na suprotnosti, antagonizme, koji izazivaju realne probleme s kojima se ljudski rod suočava, i koji su takođe dio unutrašnjih borbi i protivrječnosti u svima nama. Zašto je to tako i šta se u stvari dešava?

Mnogi ljudi prihvataju stvari kakve jesu i ne tragaju za odgovorima, mireći se pasivno sa stanjem u kojem se nalaze, usput težeći da izvuku najbolje za sebe iz postojeće situacije, svjesni da ih na kraju čeka smrt. To čovjeka dovodi u kompromisnu situaciju, gdje dobro i zlo postaju relativne kategorije za ostvarivanje različitih (sebičnih) ciljeva. Ovaj začarani krug na kraju vodi u smrt, ukoliko se ne trgnemo iz mentalne i duhovne letargije i potražimo odgovore.

Sve ima svoj uzrok i početak. Pošto je naše iskustvo i znanje ograničeno, potrebno nam je otkrivenje od Boga kako je došlo do velike borbe između dva koncepta života. Prema nadahnutim izvještajima koje nalazimo u Svetom Pismu, velika borba počela je na Nebu kojim imenom Biblija naziva Božje prebivalište, i zatim se prinijela na našu planetu koja je zbog toga postala neka vrsta karantina dok se ne riješi veliki sukob.

Iz proučavanja raspoloživih informacija možemo shvatiti da je lavina problema pokrenuta zbog težnje jednog stvorenog bića, anđela najvišeg reda, da uspostavi drugačiji koncept života od Božjeg koji bi faktički značio nezavisnost od Stvoritelja, gdje je svako svoj bog i vlastiti izvor života i sile. Anđeli i ljudi koji su prihvatili ovu obmanu Lucifera, izgubili su time identitet i svrhu života, što je izazvalo plimu zla, konflikta i konfuzije u svim aspektima našeg iskustva. Poremećaj prioriteta, poremećaj sistema vrijednosti, strah, nesigurnost, zbunjenost, osjećaj bezvrijednosti i inferiornosti, zabrinutost, oholost, želja za lažnim prikazivanjem i dokazivanjem, odnosi puni podozrivosti, sumnje i nepovjerenja – sve to je izbacilo čovjeka iz kanala života i blagoslova.

Da bi kamuflirao stvarno stanje, čovjek poseže za različitim oblicima duhovne, mentalne i fizičke narkomanije i iracionalizma, istovremeno zloupotrebljavajući Bogom date sposobnosti i talente u sebične svrhe, uključujući i opštu Božju blagodat koja nam je ponuđena zahvaljujući Planu spasenja. Ukoliko, uz Božju pomoć, ne promijenimo svoj „prirodni“ kurs, izvjesno ćemo protraćiti svoj život u suludoj trci za kratkoročnim sebičnim ciljevima, grešnim zadovoljstvima i prolaznim stvarima koje nas nikad neće učiniti srećnim.

Suština obmane koncepta mješavine dobra i zla nalazi se u pretpostavci da su dobro i zlo vječni i međusobno se prožimaju. Istina je, međutim, da je zlo uljez i parazit koji će na kraju sukoba biti eliminisan iz univeruma za svu vječnost.

Dakle, važnost spoznaje velike borbe između dobra i zla, istine i zablude, tiče se života i smrti. Izbor strane u ovom sukobu je najvažnije pitanje i najvažnija odluka koju donosimo u životu i koja određuje opšti smjer u kojem se krećemo.


 

Za širi uvid u ovu problematiku, pogledajte materijale u nastavku.

PROBLEM ZLA ILI ZAŠTO NEVINI STRADAJU (pdf)

RELIGIJA PO MJERI ČOVJEKA (pdf)

DA LI JE ZLO PERSONALNO? (članak)

Pavle Simović: PERSONALNO ZLO, SLOBODA I LIČNA ODGOVORNOST (pdf)

ZAKON LJUDSKE PRIRODE (pdf)

Pavle Simović: TAJNA BEZAKONJA (pdf)

KAKAV JE BOŽI POREDAK ŽIVOTA I ŠTA JE SVRHA BOŽJEG ZAKONA I PRIRODNIH ZAKONA? (pdf)

 

Osim izvorne biblijske religije nemoguće je pronaći bilo koji vjerski ili ideološki pravac da nije na direktan ili prikriven način prožet satanskim konceptom. Ovo se iznova pokazivalo kao istina kroz cijelu istoriju čovječanstva, a kulminaciju će imati na samom kraju velike borbe. Svijet će ujediniti jedna zajednička stvar: mržnja protiv Boga i Njegovog naroda koji drži vjeru u poslušnosti.

TAJANSTVENI IZBOR IZMEĐU DOBRA I ZLA

U donjoj video prezentaciji sažeto je prikazan nacrt borbe između Boga i Sotone od početka do kraja.