Vanzemaljac je termin koji se koristi za označavanje živih bića čije porijeklo nije planeta Zemlja, već neki drugi dio univerzuma.

Najprije treba istaći da Biblija podržava ideju o postojanju drugih bića i svjetova koje je Bog stvorio, ali je suštinski važno razumjeti da zbog pobune i grijeha na Zemlji mi nemamo i ne možemo imati kontakt sa vanzemaljcima, osim sa Božjim anđelima koji su aktivno uključeni u realizaciju Plana spasenja ili palim anđelima koji se mogu predstavljati kao vanzemaljci u svrhu obmane.

Naučna istraživanja o mogućnosti postojanja vanzemaljskih oblika života usko su povezana sa vjerovanjem u evoluciju, što vanzemaljska bića takođe stavlja u ravan mogućih prenosilaca života na Zemlju (teorija panspermije).

Na zemlji još od antičke prošlosti postoje brojne misterije koje se takođe vežu za aktivnosti vanzemaljaca. Među njima ubrajaju se i pojave tzv. neidentifikovanih letećih objekata (NLO) ili neobjašnjivih fenomena na nebu.

Ljudska iskustva sa vanzemaljcima ogledaju se u dva aspekta: 1) navodni direktni kontakti, otmice, medicinski eksperimenti i razna čudna iskustva, uključujući seksualna, sa misterioznim bićima; 2) pojave tzv. neidentifikovanih letećih objekata (NLO) ili neobjašnjivih fenomena na nebu.

Međutim, kad uzmemo u obzir sav raspoloživi materijal o „vanzemaljcima“ i njihovim aktivnostima, zapazićemo da su oni vrlo misteriozni i da se zapravo nikad jasno ne identifikuju ljudima. Zašto? Da li zato što su „Zemljani“ na znatno nižem intelektualnom i moralnom nivou od njih ili nemaju dobre namjere i žele iskoristiti našu planetu? Tako afera „vanzemaljci“ ostaje vječito neriješena misterija.

Postavlja se pitanje: šta ima tamo gore i ko to gore živi? Jesmo li mi usamljeni u svemiru, kakvi stvorovi žive (ako žive) na drugim svjetovima, i koliko su tehnološki uznapredovali?

Da li je ljudski rod zapravo samo „kosmičko sjeme“ naprednih svemirskih cilizacija?

Zašto se toliko govori i špekuliše o pojavama i tragovima vanzemaljaca na našoj planeti? Ko su u stvari vanzemaljci i šta o njima treba da znamo? Odakle oni dolaze i šta zapravo žele od nas?

Zašto neke televizijske stanice kao, na primjer, History Channel, pisci tzv. naučne fantastike ili holivudska filmska industrija toliko promovišu i podupiru ideju o vanzemaljskim civilizacijama i njihovom miješanju u poslove čovječanstva? Kakvu ideološku poruku oni šalju?

Šta je istina o vanzemaljcima, i, ako postoje, ko su zapravo oni? Šta Bog u Bibliji kaže o vanzemaljcima?

Vanzemaljci i NLO su karakteristični motivi i teme naučno-fantastičnog žanra u kojem je najčešće zastupljena sledeća tematika: budućnost ljudskog roda; prvi kontakt sa vanzemaljcima; kataklizme na Zemlji ili u vasioni; invazija vanzemaljaca; alternativna istorija svijeta (npr. postojanje visoko tehnološki razvijenog antičkog svijeta, nestale civilizacija Atlantida, Mu); putovanje kroz vrijeme i paralelni svetovi; roboti i vještačka inteligencija; zadivljujući pronalasci; transhumanizam (evolucija i eugenika), itd. Ovim žanrom često dominiraju likovi koji popularizuju neku vrstu anti-teističkih mesija, obdarenih posebnim moćima. Takođe je vrlo primjetna evolucionistička propaganda. Naučna fantastika integriše svoju fabulu u svijet različit od autorove/čitaočeve stvarnosti, svijet u koji se ne ulazi radi pukog uživanja u fantastičnim svjetovima, već radi sagledavanja perspektiva koje se otvaraju pred ljudskim rodom na osnovu postojećih ili anticipiranih naučnih otkrića.

Vanzemaljci, Novo doba i okultni Novi svjetski poredak (pdf obimna skripta na 540 stranica materijala)

Jesu li nas posjetili vanzemaljci (pdf skraćena verzija)

Neidentifikovani leteći objekti – NLO (pdf)

nlo

Okultna veza NLO i vanzemaljaca (članak)

Agenda Vanzemaljci i NLO (video)

 

DREVNI VANZEMALJCI RAZOTKRIVENI (video serijal)

  1. Drevni tekstovi
  2. Megalitske lokacije
  3. Pumapunku, egipatske piramide
  4. Inke, Uskršnja ostrva
  5. Paskalova raketa, Nazka linije
  6. Tolima avioni, NLO u umjetnosti
  7. Ancient Aliens Debunked (full movie, English)