1. Preko 100 miliona primjeraka Biblije proda se svake godine.
 2. Cijela Biblija je prevedena na 736 jezika, a djelimično na 2.922 jezika (podatak iz septembra 2023.).
 3. Godine 1631, izdavač Robert Barker je štampao oko 1.000 primjeraka „Biblije za grešnike“ koja je tako nazvana zbog izostavljanja 7. Božjeg Uputa „Ne učini preljubu“.
 4. Najduža rečenica u Bibliji je Isusovo rodoslovlje u Jevanđelju po Luki 3:23-38.
 5. Najkraći stih u Bibliji je „Isus je zaplakao“ (Jov. 11:35).
 6. Isus je nazvan „Sinom čovječijim“ 88 puta u Novom Savezu i jednom u knjizi proroka Danila (Dan. 7:13). „Sinom Božjim“ je nazvan je 43 puta u Novom Savezu, od čega uz odrednicu „jedinorođeni“ (doslovni Sin, jedinac) 5 puta, i jednom u Danilu 3:25.
 7. Najdužu zabilježenu propovijed u Bibliji imao je apostol Pavle – do zore (Djela 20:7-11).
 8. U Bibliji postoji preko 2.000 proročanstava koja su se već ispunila od oko 2.500 koliko ih ukupno ima.
 9. Biblija kaže da će u poslednjim vremenima mnogi koristiti religiju kao sredstvo za sticanje dobiti (1. Tim. 6:4-6; Titu 1:10-11; 2 Pet. 2:1-3).
 10. Metuselah je bio najstariji čovjek sa 969 godina (Post. 5:27).
 11. Biblija govori o dinosaurusima (Jov 40:15-24).
 12. Prvo urbano naselje – grad – koji se pominje u Bibliji sagradio je Kain i nazvao ga po svom sinu Enohu (Post. 4:17). Masoni broje godine od ovog događaja.
 13. Sedam ljudi izvršilo je samoubistvo u Bibliji: Zimri (1 Kralj. 16:18); Juda (Mat. 27:3-5); Abimeleh (Sud. 9:53-54); Ahitofel (2. Sam 17:23); Samson (Sud. 16:25-30); Saul (1 Sam. 31: 4-5, 1 Dn. 10:4-5); Saulov oklopnik (1 Sam. 31:5, 1 Dn. 10:5).
 14. Dekalog je bio ispisan s obje strane kamenih ploča (Izl. 32:15).
 15. Ehud je bio prvi ljevoruki čovjek koji se pominje u Bibliji (Sud. 3:15).
 16. Psi se u Bibliji spominju 41 put, mačke se nikad ne spominju.
 17. Nojevi se u Bibliji spominju samo dva puta (Jov 39:13-18; Plač 4:3). Opisani su kao okrutni i grubi prema mladuncima, bez mudrosti i razumijevanja, ali brži od konja.
 18. Jubal je izmislio harfu i flautu (Post. 4:21).
 19. Dalila nije ošišala Samsona (Sud. 16:19).
 20. Svi su govorili istim jezikom sve do događaja prilikom gradnje Vavilonske kule (Post. 11:1-9).
 21. Bila je jedna dama po imenu Noa (Noje) (Još. 17:3).
 22. Samson je čeljusnom kosti magarca ubio 1000 ljudi (Sud. 15:15).
 23. Jedini brod koji se poimence spominje u Bibliji je „Dioskura“ (Zevsovi blizanci, Kastor i Poluks – Djela 28:11).
 24. Manasija je najduže vladao kao kralj – 55 godina (2 Kralj. 21:1).
 25. Zimri je najkraće vladao kao kralj – 7 dana (1 Kralj. 16:15).
 26. Joaš je bio najmlađi kralj sa 7 godina (2 Dn. 24:1).
 27. Postanje nigdje ne kaže da su Adam i Eva pojeli jabuku kao zabranjeni plod.
 28. Jabuke se u Bibliji spominju 3 puta (Izr. 25:11; Pjesma 2:5; Pjesma 7:8). Drvo jabuke se takođe spominje 3 puta (Pjesma 2:3; Pjesma 8:5; Joel 1:12).
 29. Znate za izraz „zenica njegova oka“ (tj. Pnz. 32:10, Ps. 17:8, Izr. 7:2), zar ne? Hebrejska riječ za „zenica“ je „ijšon“ i znači „učenik“.
 30. Er je prva osoba koju je Bog (pojedinačno) pogubio zbog zla (Post. 38:7).
 31. Lameh je prva osoba zapisana u Bibliji koja je počinila poligamiju (Post. 4:19).
 32. Nojeva barka bila je dugačka 135m, široka 22m i visoka 14m i imala je tri etaže (Post. 6:15).
 33. Gospod je zatvorio vrata Arke (Post. 7:16).
 34. U sklopu 10 pošasti protiv Egipta poslana su 4 stvorenja: žabe, vaške, muve i skakavci.
 35. Golijatov oklop bio je težak 125 kilograma (1. Sam. 17:5).
 36. David je držao Golijatov oklop u svom šatoru nakon što ga je pobijedio (1. Sam. 17:54).
 37. Solomon je imao 700 supruga i 300 inoča (1 Kralj. 11:3).
 38. Stefan je bio prvi hrišćanski mučenik (Djela 6:7 – 8:2).
 39. Jakov je bio prvi apostol mučenik (Djela 12:1-2).
 40. Otniel je bio prvi izraelski sudija (Sud. 3:9-10).
 41. Zelena je prva boja koja se spominje u Bibliji (Post. 1:30).
 42. Jošua je zarobio 31 kralja (Još. 12:9-24).
 43. David se u Bibliji spominje 1139 puta, što je drugo mjesto nakon Isusa.
 44. Sara je najviše spominjana žena (59 puta), Rahela je druga (47 puta).
 45. Mirjam je prva žena zapisana da pjeva u Bibliji (Izl. 15:21).
 46. Gamaliel je bio Pavlov učitelj (Djela 22:3). Takođe je bio važan član Sanedrina (Djela 5:34).
 47. U Novom Savezu ima 6 Marija (Mirjam hebrejski).
 48. Bio je čovjek sa 6 prstiju na ruci i 6 nožnih prstiju (2. Sam. 21:20).
 49. Dvojica biblijskih muškaraca nikada nisu umrla: Enoh (Post. 5:22-24) i Ilija (2 Kralj. 2:11).
 50. Knjiga o Jovu datira prije Izlaska.
 51. Bog se ne spominje u Esterinoj knjizi.
 52. Najduža riječ u Bibliji je Maher-Šelal-Haš-Baz (Isa. 8:1).
 53. Svaki citat koji je Isus koristio protiv Sotone bio je iz Ponovljenog zakona.
 54. Isus (Mat. 4:2; Mar. 1:13; Luka 4:2), Mojsije (dva puta) (Izl. 34:28; Pnz. 9:9,18; Pnz. 10:10) i Ilija (1 Kralj. 19:8) postili su 40 dana. (Mojsije je takođe otišao bez vode.)
 55. Riječ po riječ, Luka je napisao više Novog Saveza od Pavla.
 56. Knjige koje je Pavle napisao u NZ-u nazvane su po ljudima kojima su napisane.
 57. U Bibliji Isus nikada nije rekao nekom učeniku „Volim te“. Međutim, On je to pokazao svojim postupcima.
 58. Betlehem znači „kuća hljeba“.
 59. „Amin“ u osnovi znači „neka tako bude“.
 60. Hosana znači „spasi sada“.
 61. Mana (nebeski hljeb) znači „šta je to“.
 62. Kad je kralj Ninive pozvao narod na pokajanje, čak su i životinje trebale postiti i biti pokrivene kostrijetom (Jona 3:7-8).
 63. Jov je jedno vrijeme imao 7000 ovaca, 3000 kamila, 500 volova i 500 magaraca (Jov 1:3).
 64. U Bibliji se spominje približno 125 životinja.
 65. Solomon je napisao 3000 poslovica i 1005 pjesama (1. Kralj. 4:32).
 66. Srebro je u Solomonovo doba imalo malu vrijednost (1. Kralj. 10:21).
 67. Egipćani su prezirali pastire (Post. 46:34).
 68. Adam je imao 130 godina kada se Set rodio (Post. 5: 3).
 69. Jakov je imao 12 sinova, ali imao je i kćerku koja se zvala Dina (Post. 34:1).
 70. Leviti nisu mogli služiti u Šatoru sve do 25. godine i morali su se povući u dobi od 50 godina (Br. 8:24-25).
 71. Sam Gospod sahranio je Mojsija da niko ne zna gdje (Pnz. 34:5-6).
 72. Jerusalim se jedno vrijeme zvao Jevus (Sud. 19:10). Nazvan je i Salem (Ps. 76:2; Post. 14:18; Jevr 7:1-2).
 73. Og, kralj Bašana, imao je ležaj od željeza dimenzija 400x180cm (Pnz. 3:11).
 74. Eglon je bio vrlo debeo čovjek (Sud. 3:17).
 75. Za vrijeme jake gladi u Samariji, magareća glava prodavala se za 80 srebrnika, a oko 3 decilitra golubljeg izmeta za 5 srebrnika (2 Kralj. 6:25). (Neki vjeruju da je ovo možda bila biljka koja se zove „golublja balega“.)
 76. Kad je Nehemija vidio da su se Judejci oženili ženama strankinjama, ukorio ih je, pretukao neke i čupao im kosu (Neh. 13:25).
 77. Učenici su prvi put u Antiohiji nazvani hrišćanima (Djela 11:26).
 78. Isus je imao oko 30 godina kada je započeo svoju službu (Luka 3:23).
 79. Isus je u Jevanđeljima učinio preko 30 čuda.
 80. Posljednje mjesto u Bibliji gdje vidimo Kovčeg Saveza je u 2 Dn. 35:3 kada je Bog rekao levitima da ga smjeste u hram koji je Solomon sagradio.
 81. U Bibliji nigdje ne stoji da su muškarci i žene plesali jedni s drugima.
 82. Nova Zemlja neće imati mora kao sada (Otk. 21:1).
 83. Zakon je dan 430 godina nakon što je Božji savez uspostavljen s Abramom (Gal. 3:16-17).
 84. Galilejsko more bilo je poznato i kao Tiberijadsko more (Jovan 21:1).
 85. Josif je bio jedina osoba u Postanku koja je živjela manje od 120 godina. Umro je sa 110 godina (Post. 50:22).
 86. Isaija (grčka riječ Esaias) je u Novom Savezu pomenut 21 put po imenu.
 87. U Zakonu postoji 613 članova.
 88. Od 613 zakona iz Tore, mnogi Jevreji smatraju Pnz. 22:6-7 najmanje važnim.
 89. U Bibliji postoji samo jedno mjesto koje prikazuje Isusa kako spava – usred oluje (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luka 8:22-25).
 90. Za razliku od danas, ljudi koji su umirali u biblijska vremena gotovo su uvijek bili sahranjivani istog dana kada su umrli.
 91. Isus je u jevanđeljima 77 puta upotrijebio izraz „zaista ti kažem“. Nigdje drugdje u Bibliji se ovaj izraz ne koristi.
 92. Vremenski period knjige Postanje obuhvata više vremena nego sav ostatak Biblije zajedno.
 93. Zidovi koji su okruživali Vavilon bili su debeli 26m i visoki 118m.
 94. Kralj Ahasver je priredio gozbu koja je trajala 180 dana (Est. 1:3-4).
 95. Jedina žena koju nam Biblija kaže da se sjećamo je Lotova supruga (Luka 17:32).
 96. Enoh je bio prvi čovjek koji je prorokovao u Bibliji (Juda 1:14).
 97. Pavla je čuvalo 470 vojnika kada su ga odveli guverneru Feliksu (Djela 23:23).
 98. Govoreći o Feliksu, on je jedan od samo 3 osobe u Bibliji kojima ime počinje s F: Feliks (Djela 23: 24,26; Djela 24:22,24-25,27; Djela 25:14), Fortunat (1 Kor. 16:17) i Fest (Djela 24-26).
 99. Lopta se u Bibliji spominje samo jednom (Isa. 22:18).
 100. Josif je prvi čovjek koji se spominje da se brije (Post. 41:14).
 101. Sir se u Bibliji spominje 3 puta (1. Sam. 17:18; 2. Sam. 17:29; Jov 10:10).
 102. Sara je jedina žena koja se u Bibliji spominje kako se smije (Post. 18:12-13).
 103. Apostol Pavle (Saul heb.) je imao sestru (Djela 23:16).
 104. Dječaci nisu službeno dobili imena sve dok nisu obrezani 8. dan nakon rođenja.
 105. Abram je bio obrezan kad je imao 99 godina (Post. 17:24).
 106. Možete li naći mjesto u Bibliji gdje piše da anđeli pjevaju?
 107. Abram se ponovno oženio nakon što je Sara umrla, sa Heturom. S njom je imao šestoro djece (Post. 25:1-2).
 108. U Bibliji se spominju približno 34 lažna boga.
 109. Otprilike 5 lažnih bogova imali su ženska imena: Ašerah ili obredno deblo (Sud. 6:25,26,28,30); Astarota (1 Kralj. 11:5,33); Dijana / Artemida (Djela 19:24,27-28,34-35); Kraljica neba / Ištar (Jer. 7:18, Jer. 44:17-19,25); Sukot Benot (2 Kralj. 17:30).
 110. Jakov je pokopan s Leom, a ne s Rahelom kad je umro (Post. 49:29-33).
 111. Balsamovanje u ranim biblijskim vremenima trajalo je 40 dana (Post. 50:3).
 112. Sve što hoda na četiri šape je zabranjeno za jelo prema zakonu (Lev. 11:27).
 113. Šest „utočišta“ bilo je dio zemlje koja je data levitima (Br. 35:6).
 114. U knjizi Ponovljenog zakona, Bog se još uvijek brinuo o potomcima Isava (Pnz. 2:4-5).
 115. Izraelci su napustili Egipat naveče pri zalasku sunca (Pnz. 16: 6).
 116. Postojao je grad koji se zvao Adam (Još. 3:16).
 117. Bog je isušio rijeku Jordan kako bi Njegov narod mogao proći (Još. 3:14-17).
 118. Bog je razdvojio rijeku Jordan i za Iliju i za Elišu (2 Kralj. 2:7-9,14).
 119. Bog je krupnim grȁdom s neba pobio neke izraelske neprijatelje (Još. 10:11).
 120. Samsonova želja da se oženi Filistejkom (koja nije bila iz njegovog naroda) bila je Gospodnja volja (Sud. 14:1-4).
 121. Giladci su testirali ljude da vide jesu li im neprijatelji Jefremovci tjerajući ih da kažu „Šibolet“. Jefremovci to nisu mogli pravilno izgovoriti, govoreći „Sibolet“, a kad su se pogrešno izgovorili, bili su zarobljeni i ubijeni (Sud. 12:4-6).
 122. Saul se toliko uplašio kad su ga htjeli zakraljiti da se sakrio u neki prtljag tako da ga nisu mogli naći (1. Sam. 10:21-22).
 123. Saul je Davidovu suprugu Mihalu dao čovjeku po imenu Falti (1. Sam. 25:44). David ju je kasnije vratio (2. Sam 3:13-16).
 124. Prorok Natan dao je Solomonu ime „Jedidija“, što znači „ljubljeni Gospodnji“ (2. Sam 12:25).
 125. Abšalom je sebi napravio spomenik (2. Sam. 18:18).
 126. Čovjek po imenu Ben-Hur bio je zamjenik nad Izraelom (1 Kralj. 4:7-8).
 127. Stubovi ispred Hrama imali su imena: Jahin i Boaz (1. Kralj. 7:21; 2. Dn. 3:17).
 128. Samarija je dobila ime po čovjeku zvanom Semer i kupljena je za dva talenta srebra (1. Kralj. 16:24).
 129. Kralj Ahab sagradio je kuću od slonovače (1. Kralj. 22:39).
 130. Ilija je bio dlakav čovjek (2 Kralj. 1:8).
 131. Jehu je volio brzinu, bio je mahniti vozač kočija (2 Kralj. 9:20).
 132. Eliša je umro od bolesti (2. Kralj. 13:14).
 133. David je imao sina po imenu Daniel ili Danilo (1 Dn. 3:1).
 134. Joab je postao Davidov zapovjednik i poglavar, jer je ubio prvu osobu kad je David zauzeo Jerusalim (1 Dn. 11:6).
 135. Esteru su zvali i Adasa (Est. 2:7).
 136. Jov je imao crve u koži tokom kušanja (Jov 7:5).
 137. Solomon je imao crnu, valovitu kosu (Pjesma 5:11).
 138. Dvojica muškaraca su u Bibliji nazvana Ahab. Većina ljudi zna za kralja Ahaba, ali postojao je i lažni prorok po imenu Ahab. Kralj Nebuhadnezar ga je spalio zajedno s lažnim prorokom po imenu Sedekija (Jer. 29:21-23).
 139. Irod je imao brata po imenu Filip (Mar. 6:17).
 140. Rasipni sin je dio svog nasledstva proćerdao na prostitutkama (Luka 15:30).
 141. Andrej je bio učenik Jovana Krstitelja prije nego što je postao Isusov učenik (Jov. 1:35-37,40).
 142. Na mjestu gdje je Isus razapet bio je vrt i novo grobno mjesto (Jov. 19:41).
 143. Pavle je govorio i hebrejski i grčki (Djela 21:37,40).
 144. Isus se Saulu (Pavlu) obratio na hebrejskom jeziku (Djela 26:14).
 145. Sadukeji nisu vjerovali u uskrsnuće iz mrtvih, anđele ili duhove (Djela 23:8).
 146. Pavle nije bio elokventan kao govornik (2. Kor 11:6).
 147. Marko je bio Barnabin rođak (Kol. 4:10).
 148. Ilija se molio, a kiša na Zemlji nije padala tri i po godine (Jak. 5:17).
 149. Jakov je uzeo idole svih koji su putovali sa njim i sakrio ih ispod terena (Post. 35:2-4).
 150. Bog je rekao Izraelcima da se nijedna morska životinja ne smije jesti ako nema peraja i krljušti (Lev. 11:9).
 151. Bilo je 6 stepenica do Solomonovog prestola (1. Kralj. 10:19).
 152. Golijat je imao brata po imenu Lamija (1 Dn. 20:5).
 153. Ko je napisao knjigu Ponovljenog zakona? Mojsije? Pa, napisao je VEĆINU, ali ne SVE. Nije mogao napisati posljednje poglavlje (34), jer je bio mrtav. Većina vjeruje da je Jošua to završio.
 154. Jošua takođe nije mogao napisati Jošua 24:29-33, jer je umro.
 155. Samuel izvjesno nije pisac Druge knjige Samuelove, niti ta knjiga ima ikakve veze s njim.
 156. Isus se 79 puta u jevanđeljima nazvao „Sinom čovječjim“.
 157. Isus je rođen za vladavine Cezara Avgusta (Luka 2:1).
 158. Slonovi se nikada ne spominju u Bibliji. Međutim, slonovača koja dolazi iz kljova slonova spominje se 13 puta.
 159. Psalam 111 je primjer akrostičnog psalma. Svaki redak počinje različitim slovom hebrejskog alfabeta od početka do kraja (22 slova). Drugi primjeri akrostiha mogu se naći u psalmima 9,10,25,34,37,112,119,145.
 160. Zašto Biblija kaže da su ljudi uvijek „izlazili“ u Jerusalim? Jer Jerusalim sjedi na brdu i bez obzira iz kog smjera se približite, uvijek ćete se penjati do njega.
 161. Abšalom se šišao jednom godišnje, a kad je to činio, ono što je odsječeno bilo je teško oko 2,3 kilograma (2. Sam. 14:26)!
 162. Rahela je bila pastirica (Post. 29: 9).
 163. Iako su Lea i Rahela bile udate za Jakova, Lea je morala kupiti noć sa svojim mužem od Rahele za neke mandragore koje joj je donio sin (Post. 30:14-16).
 164. Zlatno tele koje je Aron napravio za Izraelce izrađeno je SAMO od naušnica (Izl. 32:2-4).
 165. Jovan Krstitelj nikada nije učinio nikakva čuda (Jov. 10:41), ali je nazvan najvećim među prorocima (Mat. 11:11)!
 166. Abram je takođe imao sinove s nekim svojim inočama (Post. 25:6).
 167. Samo su dvije osobe umrle vješanjem u Bibliji, a obje su bile samoubice – Ahitofel (2 Sam. 17:23) i Juda Iskariotski (Mat. 27:5).
 168. Četiri odreda vojnika (16 vojnika) dodijeljena su da čuvaju Petra u zatvoru (Djela 12:4). Takođe je bio okovan između dva vojnika (Djela 12: 6).
 169. Petar je očito znao da nikada neće biti dio uznesenja jer mu je Isus rekao kako će umrijeti (Jov. 21:18-19).
 170. Davidov grob je još bio vidljiv u Jerusalimu u vrijeme Pedesetnice (Djela 2:29).
 171. Bilo je mjesto u blizini Gilgala zvano „Brdo prepucija“ (Aralot) (Još. 5:3).
 172. Dolina Henom bila je mjesto južno od Jerusalima gdje se gradsko smeće odnosilo i spaljivalo. Neprekidno je gorjelo. Grčka riječ za ovo mjesto bila je Gehena, koja je u Novom Savezu korišćena 12 puta i pogrešno prevođena kao „pakao“.
 173. Elizabeta, majka Jovana Krstitelja, bila je potomak Arona (Luka 1:5).
 174. Jovan Krstitelj bio je Isusov rođak (Luka 1:36).
 175. Pavle je u svojim pismima 17 puta spomenuo Timoteja.
 176. Timotej je imao majku Jevrejku i oca paganina (Djela 16:1).
 177. Nekolicina fariseja je preobraćeno (Pavle, Nikodim), ali nema podataka da je bilo koji sadukej bio preobraćen.
 178. Noje i njegova porodica bili su na Arci nešto više od godinu dana (Post. 7:11, 8:13-14).
 179. Zemlja je dva puta bila potpuno prekrivena vodom: na početku stvaranja (Post. 1) i tokom globalnog Potopa (Post. 7).
 180. Nehemija se, zajedno s nekim drugim ljudima, vratio u Jerusalim nakon egzila i za 52 dana obnovio njegove zidine (Neh. 6:15)!
 181. Biblija nigdje ne kaže da su postojala samo 3 mudraca koji su došli kod bebe Isusa, međutim, tradicija kaže da su se zvali Gaspar, Baltazar i Melhior. Biblija takođe nigdje ne kaže da posjetili štalu gdje je Isus rođen, kako to prikazuju umjetnički radovi, već da su ušli u kuću (Mat. 2:11).
 182. Postojala je neimenovana rijeka koja je isticala iz Edenskog vrta i razdvajala se na još 4 rijeke: Fison, Gihon, Hidekel (Tigris) i Eufrat (Post. 2:10-14).
 183. Eden na hebrejskom znači „užitak“.
 184. Prvo pitanje koje je Gospod postavio u Bibliji bilo je „Gdje si?“ Adamu (Post. 3:9).
 185. Dvadeset različitih ptica je zabranjeno za ishranu (Lev. 11:13-19).
 186. Noj je najveća nečista ptica (Lev. 11:16).
 187. Prva osoba koju su u Bibliji nazvali Jevrejom bio je Abram (Post. 14:13).
 188. U Bibliji se poimence spominju samo dva oraha: bademi i pistacije.
 189. So se u Bibliji spominje 41 puta, ali biber se nikad ne spominje.
 190. Riječ „mržnja“ koristi se 87 puta u Bibliji, ali riječ „ljubav“ koristi se 310 puta.
 191. Jedini anđeli koji se poimence spominju u Bibliji su: Mihael (Dan. 10:13,21; Dan 12:1; Juda 1:9; Otk. 12:7); Gabrijel (Dan 8:16; Dan 9:21; Luka 1:19,26); Lucifer (Isa. 14:12) i Abadon / Apolion (Otk. 9:11).
 192. Nakon obraćenja, Pavle je otišao u Arabiju na 3 godine (Gal. 1:17-18).
 193. Izraz „(za)pisano je“ (odnosi se na Stari Savez) nalazi se 63 puta u Novom Savezu.
 194. Vavilon se u Bibliji nalazio približno tamo gdje je danas moderni Bagdad u Iraku.
 195. Psalam 110:1 citiran je ili se na njega odnosi više nego u bilo kom drugom starozavjetnom stihu.
 196. Riječ „Psalam“ dolazi od hebrejske riječi „mismour“ što znači „instrumentalna muzika“.
 197. Nataniel, jedan od 12 Isusovih učenika, bio je iz Kane (Jov. 21:2), istog mjesta na kojem je Isus učinio svoje prvo čudo na vjenčanju (Jov. 2:1-10).
 198. Juda „Iskariot“ (grč. Iskariotes) značio je „Juda iz Kiriota“, grada na jugu Judeje (Još. 15:25).
 199. Na Nebu neće biti brakova (Mat. 22:30; Mar. 12:25; Luka 20:34-35).
 200. Isus je imao najmanje 4 brata po imenu: Jakov, Josif, Juda i Simon, kao i sestre (Mar. 6:3; Mat. 13:55-56). (Jakov i Juda napisali su dvije poslanice.) Isus je bio prvorođeni tj. najstariji (Mat. 1:25).
 201. Ako je nečista životinja upala u posudu, ona se trebala slomiti (Lev. 11:33).
 202. Prema starozavjetnim zakonima o očišćenju, svako ko je zakoračio u grob bio je nečist 7 dana (Br. 19:16).
 203. Prorok Zaharija, Barahijin sin (Zah. 1:1), koji je napisao Zahariju knjigu, mučenički je stradao između Hrama i oltara (Mat. 23:35; Luka 11:51).
 204. Mojsije je zaslužan za autorstvo Psalma 90.
 205. U Isusovom rodoslovlju (Mat. 1:1-16) preko Josifa nalaze se 4 žene. Tamara je predstavljena kao prostitutka, Rahava je bila prostitutka, a Batšeba je bila preljubnica. Ruta, kao i ostale 3, takođe su bile paganke!
 206. Izraz „pod suncem“ u Propovjedniku se koristi 29 puta.
 207. Advokati se u Bibliji spominju 8 puta. Samo se Zina (Titu 3:13) spominje po imenu.
 208. Josif kad je umrlo stavljen je u „kovčeg“ po običajima Egipćana (Post. 50:26).
 209. Adoni-Bezek odsjekao je palčeve na rukama i nogama sedamdesetorici kraljeva. Kasnije je zarobljen i posječen (Sud. 1:5-7).
 210. Bog je rekao Gedeonu da odabere svoje ljude za rat na način kako će piti vodu (Sud. 7: 4-7).
 211. Kamile kraljeva Zebaja i Salmana imale su na vratu ukrase za polumjesec (Sud. 8:21).
 212. Ti isti kraljevi (Zebaj i Salman) ubili su Gedeonovu braću. Kada ih je Gedeon zarobio u bici, zamolio je svog prvorođenog sina (vjerovatno tinejdžera) da ih ubije, ali se on bojao da to učini, stoga ih je Gedeon ubio (Sud. 8:18-21).
 213. Gedeon je imao 71 sina (Sud. 8:30-31). Jedan od njegovih sinova, Abimeleh, kasnije ih je ubio 69 (Sud. 9:5-6).
 214. Samson je uhvatio 300 lisica, svezao ih rep uz rep, stavio upaljenu baklju između njihova dva repa i pustio ih da unište polja Filisteja (Sud. 15:4-5).
 215. Samson je imao 7 pramenova kose (Sud. 16:19).
 216. David je imao tim od 4000 ljudi za hvale Gospodu (1 Dn. 23:5)!
 217. Oko 33 kilograma smirne i aloje stavljeno je na Isusovo tijelo (Jov. 19:39)!
 218. Noje je živio još 350 godina nakon Potopa (Post. 9:28).
 219. Nojeva barka imala je samo jedan prozor (Post. 6:16).
 220. Noje je sagradio Arku od drveta gofera (Post 6:14), danas nepoznatog.
 221. Kovčeg Saveza napravljen je od akacijinog drveta (Izl. 25:10).
 222. Danilo se molio na koljenima 3 puta dnevno (Dan. 6:10).
 223. Dozvoljeno „putovanje subotom“ (Djela 1:12) bilo je oko 900m. (Ovo je tradicija koju je stvorio čovjek i koja je određivala dokle će Jevreji moći hodati subotom.)
 224. Pavle je bio znao zanat izrade šatora (Djela 18:1-3).
 225. Izrael (Jakov) je dao Josifu haljinu u više boja kada je imao 17 godina (Post. 37:2-3).
 226. Marija Magdalena bila je opsjednuta sa 7 demona (Luka 8:2).
 227. Dolina Sidim bila je puna zemljane smole (Post. 14:10).
 228. Jerihon je bio poznat i kao „grad palmi“ (Pnz. 34:3).
 229. Konji se u Bibliji spominju 156 puta.
 230. Bilo je 30.000 Izraelaca koji su pomogli u izgradnji Božjeg hrama. Radili su u smjenama, 10.000 je radilo mjesec dana, a zatim su imali dva mjeseca odmora (1 Kralj. 5:13-14).
 231. 150.000 radnika sjeklo je i nosilo kamen koji je korišten za izgradnju Hrama (2 Dn. 2:18; 1 Kralj. 5:15).
 232. Aramejska riječ „raka“ koju je Isus pomenuo u Mat. 5:22 bila je riječ koja se koristila kao znak velikog nepoštovanja prema nekome. U osnovi je značila da je osoba „praznoglava“.
 233. U Bibliji se pominju približno 33 različite ptice.
 234. Otprilike 20 vrsta dragog kamenja se spominje u Bibliji.
 235. Lavovi su u Bibliji ubijali ljude 4 puta (1 Kralj. 13:23-24; 1 Kralj 20:35-36; 2 Kralj. 17: 25-26; Dan 6:24).
 236. Troje ljudi je takođe ubilo lavove u Bibliji: Samson (Sud. 14:5-9); David (1 Sam 17:34-36); Benaja (2 Sam 23:20; 1 Dn. 11:22).
 237. Govoreći o Benaji, kada je „jednog snježnog dana ubio lava u jami za vodu“ (2. Sam. 23:20; 1 Dn. 11:22), to je jedini put da Biblija govori o tome kako pada snijeg.
 238. Amos je bio stočar (Amos 7:14).
 239. Dnevne namirnice za Solomonovu palatu bile su: 660 kg finog brašna, 1320 kg običnog brašna, 10 ugojenih goveda, 20 goveda s pašnjaka, 100 ovaca i koza, kao i jeleni, gazele, srne i odabrane ptice (1 Kralj. 4:22-23).
 240. Kada je David naredio Joabu i zapovjednicima vojske da popišu sve izraelske borce, trebalo im je 9 mjeseci i 20 dana. Bilo je 1.300.000 ljudi (2. Sam. 24:1-9).
 241. Kada je Anđeo Gospodnji poslao pošast na Izrael, on je zapravo bio vidljiv na nebu s mačem u ruci, makar Davidu (2 Sam. 24:15-17; 1 Dn. 21:14-17).
 242. David je za gumno Ornana Jevusejina platio 600 šekela zlata (oko 7 kg). Tu je kasnije sagrađen Božji hram (1 Dn. 21:21-25; 2 Dn. 3:1).
 243. Duh Sveti je u Davidove misli stavio planove za izgradnju Božjeg hrama (1 Dn. 28:12).
 244. Jehiel Girsonjanin bio je prva osoba koja je bila zadužena za riznicu Hrama (1 Dn. 29:8).
 245. Joabova kuća nalazila se u pustinji (1. Kralj. 2:33-34).
 246. Izgradnja Božjeg hrama započela je 480 godina nakon što su Izraelci izašli iz Egipta (u 4. godini Solomonove vladavine) (1 Kralj. 6:1).
 247. Neke bočne odaje Božjeg hrama bile su visoke tri etaže (1 Kralj. 6:5-8).
 248. Zidovi Božjeg hrama izrađeni su od drveta kedra, a pod od smreke (1 Kralj. 6:15).
 249. Kada je posvećen Božji hram, Solomon je žrtvovao 22.000 volova i 120.000 ovaca (1 Kralj. 8:62-63).
 250. Solomon je imao 12 namjesnika (upravnika okruga) nad cijelim Izraelom. Za dvojicu od njih bile su udate njegove kćeri: Ben-Abinadab je oženio Tafatu, a Ahimas Bašematu (1 Kralj. 4:7,11,15).
 251. Niko nikada nije ponudio više začina na poklon nego što ih je kraljica od Šabe poklonila Solomonu (1 Kralj. 10:10; 2 Dn. 9:9).
 252. Gospod se Solomonu ukazao 3 puta (1 Kralj. 11:9-13).
 253. Roboam, Solomonov sin, imao je 18 žena i 60 inoča. S njima je rodio 28 sinova i 60 kćeri (2 Dn. 11:21).
 254. Zimri je bio kralj samo 7 dana kada se ubio (1 Kralj. 16:15-18).
 255. Kad su grupu vojnika uveli u Samariju, kralj je pitao Elišu da li da ih ubije. Eliša je odgovorio ne, već da ih nahrani. Kralj je priredio veliku gozbu, a zatim ih poslao na put. Nikada više nisu smetali Izraelu (2 Kralj. 6:20-23).
 256. U Samariji je bila takva velika glad da su se dvije žene dogovorile da ubiju svoje sinove i pojedu ih da bi imali hrane… Prvi dan, pojele su jednog sina, a drugog dana, kada su trebale da pojedu sina druge žene, ova ga je sakrila (2 Kralj. 6:25-29).
 257. Nikome nije bilo žao kad je kralj Jehoram umro (2 Dn. 21:18-20).
 258. Nakon što je Balov hram uništen, Izraelci su ga koristili kao zahod (2 Kralj. 10:26-27).
 259. Azael, kraljev sluga, ubio je svog gospodara i kralja Ben-Adada i postao kralj na njegovom mjestu (2 Kralj. 8:14-15). Čudno je, međutim, da je svom sinu dao ime po njemu (2 Kralj. 13:3), koji je kasnije i sam postao kralj (2 Kralj. 13:24).
 260. Kralj Uzija volio je zemljoradnju (2 Dn. 26:10).
 261. Tokom simultanih vladavina Ozije u Judi i Jeroboama II u Izraelu, dogodio se vrlo razoran zemljotres (Amos 1:1; vidi takođe Zah. 14:5). Savremeni geolozi su to takođe potvrdili.
 262. Isaija je bio oženjen ženom koja se naziva samo „proročicom“ (Isa. 8:3). S njom je imao najmanje 2 sina po imenu Maher-Šelal-Haš-Vaz (Isa. 8:3) i Šar-Jašub (Isa 7:3).
 263. Kralja Sinakiriba ubila su dva njegova sina, koji su potom pobjegli, ostavivši trećeg sina da kraljuje umjesto njega (2 Kralj. 19:36-37; 2 Dn. 32:21).
 264. Kralj Manasija bio je sahranjen u svom vrtu (2 Kralj. 21:18).
 265. Jeremija je jedini čovjek u Bibliji kojem Bog nije dozvolio da se ženi (Jer. 16:1-2).
 266. U kasnijim godinama svog života, Solomon je za svoje žene paganke dao sagraditi mjesta za obožavanje neznabožačkih bogova Astarote, Hemosa i Milkoma. Ta su mjesta bila prisutna i više od 300 godina kasnije kada je Josija bio kralj. Josija ih je uništio (2 Kralj. 23:13-14).
 267. Kralj Josija imao je samo otprilike 13-14 godina kad je postao otac (povežite ove stihove da biste to shvatili: 2 Kralj. 22: 1; 2 Kralj. 23:31; 2 Kralj. 23:34-36).
 268. Takođe, Joahin, koji bi mogao biti Josijin unuk, imao je 18 godina kada je postao kralj i već je imao „žene“ (2. Kralj. 24:8,15).
 269. Bog je rekao da ima 4 strašna suda: mač (rat), glad, divlje zvijeri i pošasti (Ezek. 14:21). (Koliko od ovih danas vidimo?)
 270. Otprilike 588. prije n.e., kralj Nebuhadnezar započeo je opsadu Jerusalima (2 Kralj. 25:1; Jer. 39:1-2; Jer 52:4). U trenutku kad je započeo, Bog je rekao Ezekielu, koji je bio udaljen 160 km, o tome (Ezek. 24:1-2).
 271. Ezekiel je nosio turban (Ezek. 24:16-17).
 272. Papirusi stavljeni u zemljanu teglu trajali su dugo (Jer. 32:14). (Ovako su sačuvani Svici sa Mrtvog mora kad smo ih pronašli 1000 godina nakon što su napisani.)
 273. Pisaru Jonatanu kuća je pretvorena u zatvor (Jer. 37:15,20).
 274. Kada je u Mispi zvjerski ubijeno 70 muškaraca, njihova su tijela bačena u cistijernu koju je kralj Asa napravio oko 300 godina ranije (Jer. 41:4-9; 1 Kralj. 15:16-22).
 275. Kralj Nebuhadnezar napravio je zlatni kip (neki vjeruju njega samog) koja je bio visok 27m i širok 2,7m (Dan. 3:1).
 276. Nehemija je imao brata po imenu Hananije (Neh. 7:2).
 277. I Joab i Amasa bili su zapovjednici Davidove vojske. Oni su ujedno bili i njegovi nećaci (1 Dn. 2:15-17).
 278. Davidov najbolji prijatelj Jonatan dobio je sina po imenu Mefibošet. Bio je poznat i kao Meribal (1 Dn. 8:34; 1 Dn. 9:40). Postao je bogalj u obje noge kada je pao u dobi od 5 godina dok je bježao sa svojom dadiljom (2 Sam 4:4).
 279. Kad je Elizabeta zatrudnjela s bebom Jovanom Krstiteljem, povukla se na pet mjeseci (Luka 1:24).
 280. Jovan Krstitelj nosio je odjeću od kamilje dlake (Mat. 3:4).
 281. Nazaret je sagrađen na brdu (Luka 4:16,29).
 282. Jedna od žena koja je slijedila Isusa bila je Jovana. Njezin suprug bio je upravitelj zlog doma kralja Iroda (Luka 8:2-3).
 283. U Siloamu (smještenom u južnom dijelu Jerusalima) nalazila se kula koja je pala i usmrtila 18 ljudi (Luka 13:4).
 284. U Siloamu je postojao i „bazen“ koji se spominje u Jovanu 9:7. Sagradio ga je stotine godina ranije kralj Jezekija (2 Kralj. 20:20; 2 Dn. 32:30).
 285. Isus je učio s čamca 2 puta (Mat. 13:1-3; Mar. 4:1-2 i Luka 5:1-3).
 286. Sjećate li se kada su Isus i učenici bili u svom čamcu prelazeći Galilejsko more po lošem vremenu i Isus je smirio more? Jeste li znali da su s njima bili i drugi čamci? (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luka 8:22-25; vidi: Mar. 4:36)
 287. Kad je Isus izbacio demone iz opsjednutog čovjeka u krdo svinja, ušli su u oko 2000 svinja (Mar. 5:13)!
 288. Nevjerovatni detalji: Matej je zabilježio Isusa kako kaže da su se 2 vrapca prodala za bakreni novčić (Mat. 10:29). Međutim, Luka nam u zapisu Isusovih riječi kaže da biste mogli postići pogodbu ako kupite 5 vrabaca. Koštaju samo 2 bakrena novčića (Luka 12:6-7)!
 289. Kad se Isus približio barci učenika dok je hodao po vodi, veslali su oko 5-6 km (Jov. 6:19).
 290. Učenik Toma nazivan je i Didimom („blizanac“ na grčkom) (Jov. 11:16; 20:24; 21:2).
 291. Betanija, dom Marije, Marte i Lazara (Isusovih bliskih prijatelja), bila je udaljena samo oko 3 kilometra od Jerusalima (Jov. 11:18).
 292. Isusovi su učenici nosili dva mača (Luka 22:38).
 293. Kralj Irod i Pontije Pilat, koji su bili neprijatelji, sprijateljili su se za vrijeme progona Isusa (Luka 23:12).
 294. Sudsko mjesto Pilata nalazilo se na mjestu zvanom „pločnik“ ili „Gabata“ na hebrejskom (Jov. 19:13).
 295. U blizini krsta dok je Isus umirao bile su 4 žene; 3 od njih su se zvale Marija (Jov. 19:25).
 296. Nevjerovatan detalj: Kad se uskrsli Isus ukazao učenicima koji su lovili na Galilejskom jezeru i rekao im da bace mrežu na desnu stranu čamca, ulovili su 153 ribe (Jov. 21:1-11).
 297. Polje na kojem je Juda Iskariotski počinio samoubistvo dobilo je ime Akeldama ili „Krvna njiva“ (Djela 1:19).
 298. Duh Sveti je dan u 9 sati izjutra na Dan Pedesetnice (Djela 2:1-4,15).
 299. Istočna vrata Hrama zvala su se „Lijepa“ (Djela 3:2,10).
 300. Barnaba, čije je ime značilo „Sin ohrabrenja“, zvao se i Josif (Djela 4:36).
 301. Jevrejske vođe su zapušile uši dok je Stefan govorio. Bili su toliko uznemireni da su ga ubili (Djela 7:57-58)!
 302. Kad je apostol Filip pronašao etiopskog dvoranina, čitao je naglas iz Isaijine knjige (Djela 8:30). Kratko je vrijeme preobraćen (Djela 8:34-39).
 303. U Djelima 19:23-41 govori se o velikoj pobuni koja se dogodila u Efesu. Očigledno je da je počelo sporo, ali „uskoro se cijeli grad dignuo u galami“ (Djela 19:29). Ironično je što 32. stih kaže da većina gomile nije ni znala zašto je tamo ili zašto viču.
 304. Epenet je bio prvi obraćenik Hristu iz Azije (Rim. 16:5).
 305. Na brodu koji je stradao dok je Pavla vodio u Rim bilo je 276 ljudi (Djela 27:37). Međutim, niko od ljudi na brodu nije umro u tom brodolomu kako je Pavle prorekao.
 306. Nakon brodoloma, Pavle i ostatak njegovih brodskih kolega otplivali su do ostrva zvanog Malta, gdje je Publije bio glavni službenik (Djela 28:1,7).
 307. Nakon brodoloma i plivanja do ostrva Malte, Pavle, njegovi saputnici i otočani odlučili su naložiti vatru. Dok se Pavle spremao da položi drva na vatru koja je prikupio, ugrizla ga je zmija otrovnica koja se nalazila unutra. Svi okolo su mislili da će umrijeti, ali kad nije, zaključili su da je bog (Djela 28:1-6).
 308. „Bet“ je hebrejska riječ za „kuću“. U kombinaciji s nekom drugom hebrejskom riječju, koristi se za opisivanje preko 50 mjesta u Bibliji.
 309. Timotejeva majka zvala se Evnikija, a baka Loida (2 Tim. 1:2-5).
 310. Nojeminin muž (Elimeleh) i 2 sina (Malon i Heleon) umrli su u periodu od oko 10 godina (Ruta 1:1-5).
 311. Ime Rutinog prvog supruga bilo je Malon (Ruta 1:4-5, 4:10). Nakon njegove smrti, kasnije se udala za Boza (Ruta 4:13).
 312. Kralj David bio je Rutin praunuk (Ruta 4:21-22; Matej 1:5-6).
 313. Kad je trudna Marija (Isusova majka) otišla posjetiti svoju trudnu rođaku Elizabetu (majku Jovana Krstitelja – Luka 1:39-56), morala je putovati otprilike 70 kilometara vijugavim i brdovitim cestama. Putovanje je vjerovatno trajalo 3 ili 4 dana!
 314. Sara je umrla kad je imala 127 godina (Post. 23:1), 37 godina nakon što je rodila Isaka (Post. 17:17).
 315. Isak je imao 75 godina, a Ismailo 89 godina kada su sahranili oca Abrama (Post. 21:5; Post. 16:15; Post. 25:7).
 316. U Bibliji je Kain razgovarao direktno sa Gospodom, ali Abel nikada (Post. 4:6-15).
 317. Zaharija je odjednom nosio 2 štapa. Nazvao ih je „Naklonost“ i „Sveza“ (Zah. 11:7)
 318. U Bibliji se spominje približno 29 muzičkih instrumenata.
 319. Kralj Vavilona gledao je jetru životinja kako bi odredio budućnost (Ezek. 21:21).
 320. Dok se Isus molio u Getsimanskom vrtu nekoliko sati prije raspeća, bio je pod tako velikim stresom da je Njegov znoj postao poput „velikih kapljica krvi koje padaju na zemlju“ (Luka 22:44). Medicinski izraz za ovo je „hematidroza“. (Samo Luka, ljekar, spominje da se ovo dogodilo Isusu.)
 321. U Bibliji se koristilo 8 oružja za borbu: sjekira, luk i strijela, palica, bodež, topuz, remen, koplje, mač.
 322. U Bibliji se spominju tri vrste Arke: Nojeva barka (Post. 6:14-16), Mojsijeva barka – mala vrsta košare u koju je bilo stavljeno novorođenče Mojsije (Izl. 2:3-6), i Arka Saveza (Izl. 25:10-22).
 323. Isus je bio na krstu 6 sati (Mar. 15:25,34-37).
 324. Riječ „mast“ u Bibliji upotrebljava se samo u Psalmu 119:70.
 325. Biblija kaže da „čekamo Boga“ preko 40 puta.
 326. Ljudi su prvi put počeli „zazivati ​​Gospodnje ime“ u Postanju 4:26.
 327. Koliko puta su vas pitali: „Da imate jednu želju, koja bi to bila?“ Bog je u osnovi to ponudio Solomonu, a Solomon je zatražio „srce razumno da sudi tvom narodu“. To je bilo drago Bogu i Solomonu je dato više mudrosti nego bilo kojem čovjeku u istoriji (1 Kralj. 3:5-14).
 328. Nije li zanimljivo da je faraon naredio da se svaki novorođeni izraelski dječak utopi u Nilu (Izl. 1:22), a zatim se mnogo godina kasnije faraonska egipatska vojska utopila kad ih je preplavilo Crveno more (Izl. 14:26-28)?
 329. Kad su Izraelci prešli Crveno more, činili su to noću, sa „oblačnim stubom“ iza sebe koji im je davao svjetlost da vide, dok je goniocima Egipćanima zamračivao put (Izl. 14:19-22)!
 330. Bog je na Egipat donio najezdu skakavaca, a takođe je razdvojio Crveno more jakim istočnim vjetrom (Izl. 10:13; Izl. 14:21).
 331. Riječ „ljubav“ prvi se put koristi u Bibliji kada je Isak govorio o ljubavi prema hrani (Post. 27:4).
 332. Psalmi spominju srce 122 puta.
 333. Jairova kći imala je 12 godina kada ju je Isus oživio (Luka 8:41-42,49-56).
 334. Znate onu scenu koju često vidimo gdje Josif i trudna Marija idu u Betlehem, a Josif hoda dok vodi magarca na kojem Marija jaše? Biblija nikada ne kaže da je Marija jahala magarca (možda je hodala).
 335. Jeste li ikada primijetili da se u Bibliji o psima uvijek govori nepovoljno? Upoređuju se s prostitutkama (Pnz. 23:18), pohlepnim ljudima (Isa. 56:10) i zlim ljudima (Fil. 3:2; Otk. 22:15). Jeste li znali da su u biblijska vremena psi bili prezirani?
 336. Kad je Isus rekao Nikodimu da se moramo ponovno roditi (Jov. 3:1-3), bilo je to noću.
 337. Marija, Isusova majka, govori u 15 stihova u Bibliji. Njezine posljednje riječi su značajne: „Što god vam On (Isus) kaže, učinite.“ (Jov. 2:5)
 338. Riječ „hrišćanin“ koristi se 3 puta u Bibliji (Djela 11:26; Djela 26:28; 1. Pet. 4:16).
 339. Anđeli se spominju u 34 biblijske knjige.
 340. Prve izgovorene Božje riječi u Bibliji su „neka bude svjetlost“ (Post. 1:3).
 341. Isus je ostao budan cijelu noć moleći se prije nego što je odabrao svojih 12 učenika (Luka 6:12-13).
 342. Prva žrtvovana životinja u Bibliji bila je ovca (Post. 4:2-4).
 343. Prvi se rat dogodio u dolini Sidim (ili Slano more) (Post. 14:2-3).
 344. Riječ „vjera“ koristi se 245 puta u Novom Savezu, ali samo 2 puta u Starom Savezu.
 345. U Bibliji se spominje 14 Jonatana.
 346. Prvo Božje proročanstvo u Bibliji bilo je za zmiju koja je prevarila Adama i Evu (Post. 3:14-15).
 347. Pavle koristi riječ „radost“ u Filipljanima više nego u bilo kojoj drugoj poslanici. Napisana je dok je bio u zatvoru.
 348. Petrov otac dobio je ime „Jovan“ (ili Jonas na aramejskom) (Jov. 1:42; 21:15-17).
 349. Zakon koji je Mojsije napisao trebao se čitati svakih 7 godina za vrijeme praznika Sjenica (Pnz. 31:9-13).
 350. Djela, najduža knjiga u Novom Savezu, nikada ne koristi riječ „ljubav“. (Djela i 2. Petrova jedine su knjige iz Novog Saveza koje to ne čine.)
 351. Biljka isop korištena je za prskanje jagnjeće krvi po vrhu i bočnim stranama okvira vrata za vrijeme Pashe (Izl. 12:22). Biljka isop koristila se i kada je Isusu davato piće dok je bio na krstu (Jov. 19:29).
 352. Jeste li se ikada osjećali kao da ste jedina preostala osoba koja se zalaže za istinu? Za to postoji termin: „Ilijin kompleks“. Ilija se osjećao tako i Bog mu je rekao: “Ostavio sam sedam hiljada u Izraelu, čija se koljena nisu poklonila Balu ​​i nisu ga svojim ustima poljubili.“ (vidi: 1 Kralj. 19:14-18; Rim. 11:4-5)
 353. Tri su kralja vladala 40 godina: David (1 Kralj. 2:11; 2 Sam. 5:4-5), Solomon (1 Kralj. 11:42) i Joas (2 Dn. 24:1; 2 Kralj. 12:1). (Saul je takođe možda dio ove grupe [Djela 13:21], ali ovo je kontroverzno [1 Sam 13:1].)
 354. Pokrivač za šator bio je napravljen od ovnujskih koža obojenih u crveno, a pokrivač od jazavičjih koža iznad toga (Izl. 26:14; 36:19).
 355. Debora, jedina izraelska sutkinja, držala je sud pod onim što je bilo poznato pod nazivom „Deborina palma“ (Sud. 4:4-5). Takođe, njen suprug se zvao Lafidot.
 356. Zapovjednika vojske Hanana ubila je žena po imenu Jaela koja mu je zabila klin kroz glavu (Sud. 4:1-2,17-21).
 357. Koliko je vas čulo da kada je Noje poslao golubicu iz Arke da vidi je li se voda povukla sa zemlje, da se vratila s maslinovom grančicom u kljunu? To zapravo nije bila maslinova grančica, već list masline (Post. 8:11). Uvijek provjeravajte sve vašom Biblijom!
 358. Pogrešno se misli da je guba u Bibliji zacijelo bila vrlo zarazna i da je bilo posvuda, ali istraživanje nam govori da je oko 95% svih ljudi prirodno imuno na nju prilikom izlaganja.
 359. Navodno postoji više od 4000 riječi koje se samo jednom pojavljuju u Bibliji.
 360. Špijuni koje je Mojsije poslao u Hanan vratili su se s grožđem, smokvama i šipkom (Br. 13:23).
 361. Solomon je proveo 7 godina gradeći Božji hram (1 Kralj. 6:38) koji je rađen po Božjem dizajnu, ali mu je trebalo skoro dvostruko više vremena (13 godina) da sagradi vlastitu palatu (1 Kralj. 7:1) koja je rađena po ljudskim (megalomanskim) zamislima.
 362. Ninivu je osnovao Nimrod (Post. 10:8-11), Nojev praunuk (Post. 10:1-8) oko 2200 prije n.e. Otprilike 1440 godina kasnije (oko 760. prije n.e.) Jona je tamo propovijedao. Otprilike 150 godina nakon toga, zauvijek je uništena 612. prije n.e.
 363. Čini se da je Metuselah, koji je živio duže od ikoga u istoriji (969 godina; Post. 5:27), umro u godini Potopa (saberite brojeve iz Post. 5:26-28 i Post. 7: 6). Zanimljivo je da je nadživio svog sina Lameha koji je umro 5 godina prije Potopa u 595 godini (vidi: Post. 5:28,30 i 7:6).
 364. Dimas, Pavlov prijatelj i kolega u Hristu (Kol. 4:14; Filim. 1:24), napustio ga je neposredno prije nego što je pogubljen, jer je „zavolio ovaj sadašnji svijet“. Otišao je u Solun (2 Tim. 4:10).
 365. Aron je bio tri godine stariji od svog brata Mojsija (Izl. 7:7).
 366. Aron, a ne Mojsije, bacio je svoj štap pred faraonom i on se pretvorio u zmiju (Izl. 7:8-12).
 367. Čini se da su Mojsije i Aron umrli iste godine. Kad su napustili Egipat, Mojsije je imao 80, a Aron 83 (Izl. 7:7). Aron je umro u 123. godini, 40 godina nakon što je napustio Egipat (Br. 33:38-39). Mojsije je umro u dobi od 120 godina (Pnz. 34: 7). Naučnici koji su proučavali datume kažu da je smrt bila u razmaku od oko 7 mjeseci.
 368. Nakon što je Isus uhapšen u Getsimanskom vrtu, svi su ga učenici „napustili i pobjegli“ (Mat. 26:56; Mar. 14:50). Jovan i Petar su se vratili (Jov. 18:15-16), ali Petar ga se odrekao (Mat. 26:69-75; Mar. 14:66-72). Samo je Jovan od učenika prisustvovao Isusovom raspeću (Jov. 19:26-27).
 369. Ovce se u Bibliji spominju više od bilo koje druge životinje: 187 puta.
 370. Posuda mirisnog ulja koju je Marija izlila na Isusa (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9; Jov. 12:1-6) vrijedila je 300 denara (Mar. 14:5). Jedan denar bio je jednak dnevnici, tako da je 300 bio jednako godišnjoj zaradi (bez rada u subotu).
 371. Sotona se u Starom Savezu spominje 18 puta, ali do Novog Saveza nikada se ne naziva đavolom.
 372. Pavle je učinio posljednja zabilježena čuda u Bibliji (Djela 28:7-9).
 373. Otac je s Isusom zvučno razgovarao 3 puta dok je bio na Zemlji: prilikom Njegovog krštenja (Mat. 3:17; Luka 3:22), Preobraženja (Mat. 17:5; Mar. 9:7; Luka 9:35) ), i nekoliko dana prije krsta (Jov. 12:28).
 374. Isus je izliječio 10 muškaraca koji su imali gubu, ali samo se jedan vratio da mu zahvali (Luka 17:12-19).
 375. Često se govori da je Marija Magdalena bila prostitutka, ali Biblija to nigdje ne govori. (Neki vjeruju da je ova ideja možda potekla iz jevrejskog Talmuda, koji kaže da je grad Magdala imao reputaciju prostitucije.)
 376. Od 55 stihova u Malahiji, 47 govori Gospod. Ovo je najveći postotak bilo koje proročke knjige Staroga Saveza.
 377. Mojsije je imao 2 sina: Geršoma (Izl. 2:21-22) i Elijezera (Mojsijevu 18:3-4).
 378. U kući Davida i Mihale držao se barem jedan idol (1 Sam. 19:11-13,16).
 379. Prema jevrejskoj tradiciji, Isaija je ubijen za vrijeme vladavine zlog Manaseha, kada je stavljen u šuplji trupac i pretesterisan na pola. (vidi: Jev. 11:37)
 380. Prema rimskom zakonu, rimski građanin nije mogao biti bičevan ili razapet. Pavle je bio rimski građanin, pa nije mogao legalno biti bičevan (Djela 16:37-38; Djela 22:24-29). Tradicija kaže da je ubijen odrubljivanjem glave 67. godine na Ostijskom putu.
 381. Samo su dvije osobe bile balsamovane u Bibliji: Jakov (Post. 50:1-2) i Josif (Post. 50:26).
 382. Između vremena kada je Josif prodan u ropstvo i ponovo vidio svoju braću bilo je nešto više od 20 godina (Post, 37:2; Post. 41:46,53-54; Post 42:3).
 383. 2 kraljevima 19. glava i Isaija 37. glava gotovo su identične.
 384. Znak iznad Isusa na krstu bio je napisan na hebrejskom, grčkom i latinskom (Luka 23:38; Jov. 19:20).
 385. Josif je plakao 7 puta (Post. 42:24; Post. 43:30; Post. 45:2,14-15; Post. 46:29; Post. 50:1,17).
 386. Razdoblje između Isusova uskrsnuća i uznesenja bilo je 40 dana (Djela 1:3).
 387. Pavle koristi riječ „milost“ u prvih 5 stihova svake knjige koju je napisao.
 388. Pavle takođe zahvaljuje u prvom poglavlju 11 od svojih 13 knjiga.
 389. Juda je dao svog prvog sina (Er) da se oženi Tamarom. Gospod ga je ubio jer je bio zao. Tada je Juda dao svog drugog sina (Onana) da se oženi Tamarom. Gospod ga je ubio zato što je bio zao. Juda nije dao svog trećeg sina da se oženi Tamarom, ali kasnije je nesvjesno imao polni odnos s njom, misleći da je prostitutka. Rodila mu je blizance (Post. 38:6-26).
 390. Bog je čudesno učinio da sunce mirno stoji na nebu, pružajući svjetlost 24 sata ravno (Još. 10:12-14).
 391. Kao znak Jezekiji, Bog je učinio da se sunčeva sjena na sunčanom satu vrati deset stepeni unatrag (Isa. 38:7-8).
 392. Kao odgovor na prezir kralja Belšazara prema svetim stvarima Božjim, Bog je poslao „ruku“ koja je na zidu napisala poruku. Kralj je bio prestravljen. Danilo mu je rekao da poruka kaže da će umrijeti. Te noći je ubijen (Danilo 5. glava).
 393. Bunar nazvan „Jakovljev zdenac“ (Jov. 4:6), gdje je Isus razgovarao sa Samarićankom (Jov. 4:1-26), prema tradiciji, Jakov je sagradio vjekovima ranije (moguće nakon što je kupio to zemljište u Post. 33:18-19). On se dobro i danas može vidjeti u palestinskom selu Tel Balata!
 394. U 2 Samuelovoj 12:1-14 prorok Natan se suočio s Davidom zbog njegovog grijeha preljube s Batšebom i ubistvom njenog muža ispričavši mu parabolu. Nakon što je čuo priču, David se razljutio i rekao da bi čovjek u njoj trebao umrijeti i izvršiti restituciju „četvorostruko“. Ispostavilo se da je David bio čovjek iz pripovjetke, a „četvorostruka“ restitucija koju je o sebi „prorekao“ nažalost se ostvarila. Za jednog čovjeka kojeg je ubio (Urija, muž Batšebe), kasnije su mu umrla 4 sina (2 Sam. 12:15-19; 2 Sam. 13:28-33; 2 Sam. 18:14-15; 1 Kralj. 2:23-25).
 395. Isus je koristio ribu da učini čudo 4 puta u svojoj zemaljskoj službi: 1. Hranjenje 5000 (Mat. 14:15-21; Mar. 6:35-44; Luka 9:12-17; Jov. 6:1-13); 2. Kad se u ustima ribe pojavio novčić za plaćanje poreza (Mat. 17:27); 3. Kad je Isus rekao Simonu Petru da opet spusti mreže, tada su se napunile ribom: (Luka 5:4-11); 4. Kad je Isus rekao učenicima koji su pecali da bace mrežu na desnu stranu čamca i ona se napunila ribom (Jov. 21:4-11).
 396. Prvo obećanje u Bibliji (Post. 2:17): „Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne jedi, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umrijeti.“
 397. Posljednje obećanje u Bibliji (Otk. 22:20): „Onaj koji svjedoči o tome govori: Da, dolazim brzo. Amin. Dođi, Gospode Isuse.“
 398. Jovanova knjiga ne sadrži parabole.
 399. Jedini put u sinoptičkim jevanđeljima (Matej, Marko, Luka) u kojem je govorio učenik Jovan nalazi se u Marku 9:38. „Učitelju, vidjeli smo kako jedan čovjek istjeruje demone u tvoje ime, pa smo mu branili, jer nije išao s nama.“ (vidi takođe Luka 9:49)
 400. 42 omladinca su rastrgle dvije medvjedice jer su se ismijevali Elišu zbog ćelave glave (2 Kralj. 2:23-24).
 401. Ne zaboravite ukazati gostoprimstvo strancima jer možda pomažete anđelu (Jev. 13:2).
 402. Dok su Izraelci bili u pustinji 40 godina, Bog je čuvao njihovu odjeću i sandale da se ne istroše (Pnz. 29:5).
 403. Kralj Saul bio je vrlo visok (1 Sam 9:2; 1 Sam 10:23).
 404. Bog je rekao Isaiji da hoda oskudno odjeven tri godine (Isa. 20:1-4).
 405. Evo o čemu treba razmisliti: ista grčka riječ „martus“ koristi se za „mučenika“ ili „svjedoka“.
 406. Noje je sagradio prvi oltar u Bibliji (Post. 8:20).
 407. Abram je sagradio više oltara nego bilo ko u Bibliji (Post. 12:7; Post 12:8; Post. 13:18; Post. 22:9-14).
 408. Bog je učinio da Aronova palica napupi i proizvodi bademe (Br. 17:8).
 409. Mladoženja bio je oslobođen vojne službe na godinu dana (Pnz. 24:5).
 410. Biblija bilježi unajmljivanje profesionalnog oplakivača (Jer. 9:17-18; Amos 5:16).
 411. Isus je razapet na mjestu zvanom „Golgota“, što je značilo „Mjesto lobanje“ (Mat. 27:33; Mar. 15:22; Jov. 19:17).
 412. Lidija je bila prva kršćanska preobraćenica u Evropi (Djela 16:14-15).
 413. Golijat je bio visok oko 290 cm (1 Sam. 17:4).
 414. Hebrejska Biblija zapravo ima 24 knjige, a ne 39. 1 i 2 Samuelova, Kraljevi i Dnevnici se računaju kao jedna knjiga, a ne kao dvije. Ezra i Nehemija su kombinovani. 12 knjiga malih proroka jedna je knjiga koja se zove „Knjiga dvanaestorice“.
 415. Jabal je bio otac onih koji su živjeli u šatorima i uzgajali stoku (Post. 4:20).
 416. Većina nas zna da je Kain prvi ubio neku osobu u Bibliji kada je ubio svog brata (Post. 4:9), ali jeste li znali da je Lameh druga osoba za koju se kaže da je nekoga ubio (Post. 4:23)?
 417. Filistejci, o kojima stalno slušamo u Starom Savezu, započeli su sa čovjekom po imenu Hasluhim (Post. 10:14).
 418. Egipćaninu je bilo grozno jesti s Jevrejima (Post. 43:32).
 419. Kad je Josif poslao braću iz Egipta natrag k ocu, rekao im je: „Ne svađajte se na putu“ (Post. 45:24).
 420. Psalam 136 kaže za Boga: „Jer je vječna milost Njegova“ 26 puta (u svakom stihu)!
 421. Izraelci su donijeli toliko prinosa za izgradnju Šatora od sastanka (prvog svetilišta za tipsku službu) da im je Mojsije morao reći da prestanu davati (Izl. 36: 2-7).
 422. Težina prinosa korištenih za izgradnju Šatora bila je: nešto više od jedne tone zlata, oko tri i tri četvrtine tona srebra i oko dvije i po tone bronze (Izl. 38:24-25,29).
 423. Kao dio obrednog očišćenja, leviti su morali obrijati cijelo tijelo (Br. 8:6-7).
 424. Kad se premještao Kovčeg Saveza, trebao je biti pokriven sa 3 pokrivača (Br. 4:5-6).
 425. Mojsije je bio najkrotkiji (najponizniji) čovjek na licu Zemlje (Br. 12:3).
 426. Jošua se zapravo zvao Hošea (Osija) i Mojsije mu je promijenio ime (Br. 13:16).
 427. Leviti su morali davati desetinu od desetka koji im je davan (Br. 18:25-26).
 428. Nobah je zauzeo grad, a zatim ga nazvao svojim imenom (Br. 32:42).
 429. Bog je zapovjedio Mojsiju da zabilježi faze Izraelskog putovanja nakon napuštanja Egipta (Br. 33:1-2).
 430. Elim je imao 12 izvora i 70 palmi (Br. 33:9; Izl. 15:27).
 431. Izraelci nisu mogli zapaliti vatru u subotu (Izl. 35:3).
 432. Svaka žrtva od žita prinošena Gospodu morala je biti posoljena (Lev. 2:13).
 433. Kad su Izraelci ušli u Obećanu zemlju i zasadili voćku, bilo im je zabranjeno jesti njen plod četiri godine (Lev. 19:23-25).
 434. Majka životinje i njezino potomstvo nisu smjeli biti žrtvovani istog dana (Lev. 22:28).
 435. Bog je rekao da kada se izgradi nova kuća, ona mora imati ogradu za krov kako bi se spriječilo da iko padne i nanese krv na kuću (Pnz. 22:8).
 436. Svaki put kada se u Bibliji koristi riječ „zao“, ona je u suprotnosti s riječju „dobar“ u istoj rečenici.
 437. Tehnički, riječ „subota“ znači „STOP“ i na hebrejskom i na grčkom.
 438. Kad je Mojsije izveo Izraelce iz Egipta, sa sobom je uzeo Josifovo tijelo („kosti“) (Izl. 13:19). (Josif je ovaj zahtjev uputio otprilike 360 ​​godina ranije kada je prorekao da će Bog odvesti Izraelce iz Egipta [Post 50:24-26].) Kasnije su njegove kosti zakopali u Sihemu (Još. 24:32).
 439. Mnogi učenjaci vjeruju da je prosječno očekivano trajanje života u Isusovo vrijeme na Zemlji bilo oko 30-40 godina. (Djelimično nizak jer je toliko mnogo novorođenčadi i djece umiralo.)
 440. Jeste li ikad primijetili da su i Adam i Kain za svoj grijeh dobili istu kaznu: protjerivanje (Post. 3:23-24; Post 4:11-16).
 441. Kada je David pobijedio Golijata, filistejskog prvaka, odsjekao mu je glavu i stavio njegov oklop u svoj šator (1 Sam 17:51,54). Kasnije, kada su Filistejci pobijedili Izrael i njihovog kralja (prvaka) Saula, odsjekli su mu glavu i stavili mu oklop u svoj hram (1 Sam. 31:9-10).
 442. Hebrejske riječi korištene za Šator od sastanka, „ohel“ i „miškan“, jednostavno znače „šator“.
 443. Prije nego što je Jeroboam postao izraelskim kraljem, bio je sluga kralja Solomona (1. Kralj. 11:26).
 444. Postoji nalog „pjevati“ u 37 stihova u Bibliji.
 445. Isus je „sjeo“ prije nego što je izrekao svoju „Propovijed na gori“ (Mat. 5:1-2).
 446. Nakratko je Mojsije imao gubu (Izl. 4:6-7).
 447. Dvojica muškaraca u Starom Savezu bila su poznata po svojoj kosi: Samson i Abšalom. Zanimljivo je da je njihova kosa kasnije dovela do njihovog pada (Sud. 16; 2 Sam. 18:9-15).
 448. Isaija 53:9 je prorekao da će Isus biti sahranjen u grobnici bogataša. To se ispunilo stotinama godina kasnije (Mat. 27:57-60; Mar. 15:42-46).
 449. U sinoptičkim jevanđeljima Isus je samo jednom nazvao svoje učenike „učenicima“ – kada im je dao uputstva za pripremu za Posljednju večeru (Mat. 26:18; Mar. 14:14; Luka 22:11).
 450. Elije, prvosveštenik, umro je kad je pao unazad sa stolice i slomio vrat nakon što je čuo loše vijesti (1 Sam. 4:17-18).
 451. Nakon što su Filisteji porazili Izraelce u bici, uzeli su Kovčeg Božji. Zbog toga je Bog udario Filisteje „šuljevima“. Sastavljajući nekoliko stihova, čini se da je ovo bila bolest (moguće bubonska kuga) koju je Bog prouzrokovao kada je poslao gomile pacova (1 Sam. 5:6-12; 1 Sam. 6:4-5,11).
 452. Laban je bio Rebekin brat (Post. 24:29). Rebeka je postala Isakova supruga (Post. 24:67). Isak i Rebekin sin Jakov oženio se kasnije Labanovim kćerima Leom i Rahelom (Post. 29:15-30).
 453. U čitavoj Bibliji ne postoji jedno mjesto koje prikazuje razgovor između Adama i Eve.
 454. Gospod je Adama oblikovao od „praha zemaljskog“ (Post. 2:7), ali je stvorio Evu od Adamovog rebra (Post. 2:21-22).
 455. „Isus“ znači „Gospod je spasenje“, a „Hristos“ znači „pomazanik“.
 456. David je imao 2 sestre: Seruju i Abigeju (1 Dn. 2:13-16).
 457. Kad je David krenuo u bitku s Golijatom, imao je svoj štap, praćku i 5 glatkih kamena (1 Sam. 17:40). Golijat je imao štit, mač, dugo koplje i kratko koplje (1 Sam. 17:41,45).
 458. U Jeremijinoj knjizi on se prvi put naziva „prorokom“ u Jer. 20:2.
 459. Sara je jedina žena u Bibliji za koju znamo dob u kojoj je umrla: 127 godina (Post 23:1).
 460. Izraz „Jesam li ja čuvar svog brata?“ dolazi iz Postanja 4:9.
 461. Hananci su poticali od Hanana, sina Hamova, sina Nojevog (Post. 9:18).
 462. Bila su 3 brata: Abram (Abraham), Nahor i Haran (Post. 11:27). Nakon što je Haran umro (Post. 11:28), Nahor se oženio Haranovom kćerkom (Post. 11:29).
 463. Prve izgovorene Isusove riječi u Novom zavjetu su: „Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u kući Oca svoga?“ (Luka 2:49)
 464. Jevanđelje po Jovanu nikada ne spominje sadukeje.
 465. Dvije su žene umrle kao rezultat porođaja u Bibliji: Rahela, nakon što je rodila Benjamina (Post. 35:16-19) i Finesova supruga, nakon što je rodila Ikaboda (1 Sam. 4:19-22).
 466. Ismailo je bio strijelac (Post. 21:20).
 467. Anđeli kada su u ljudskom obličju mogu da jedu (uporedi Post. 18:1-8,22 sa Post. 19:1), a izgleda da se hrane i kao nebeska bića (vidi Ps. 78:23-25)!
 468. Josifa su u snu upozorili da odvede Mariju i djetešce Isusa u Egipat kako ne bi ubili Isusa kad je kralj Irod izdao naredbu da se sva muška djeca starija do 2 godine moraju pobiti (Mat. 2:13-16; Os. 11:1).
 469. Ni kvasac ni med nisu se mogli koristiti za žrtvu paljenicu (Lev. 2:11).
 470. Ako je žena rodila muško dijete, bila je nečista sedam dana. Ako je rodila žensko dijete, bila je nečista dvije sedmice (Lev. 12:2,5).
 471. Tokom Praznika Sjenica Izraelci su trebali sagraditi „kolibe“ (male građevine od grmlja i grana: Neh. 8:14-17) i u njima živjeti 7 dana (Lev. 23:42-43).
 472. Kad su opsjedali grad, Izraelci nisu smjeli sjeći voćke za opsadu (Izl. 20:19-20).
 473. Tokom svog boravka u pustinji, nakon njihovog izlaska iz Egipta, Izraelci nisu obrezali svoje sinove (Još. 5:2-7).
 474. Bog je imao poseban recept za izradu ulja za pomazanje i tamjana za Svetilište koji niko nije smio koristiti za sebe (Izl. 30:22-38).
 475. Ako je čovjek sagradio oltar, nije smio koristiti alat za oblikovanje kamenja (Izl. 20:25; Izl. 27: 5-6; Još. 8:30-31).
 476. Božji uput u Lev. 19:18 da „volite bližnjega svoga kao samoga sebe“ citiran je 9 puta u Novom Savezu (Mat. 5:43; Mat. 19:19; Mat. 22:39; Mar. 12:31,33; Luka 10:27; Rim. 13:9; Gal 5:14; Jak. 2:8). To je najviše od svih starozavjetnih stihova.
 477. Božijom natprirodnom snagom, Ilija je trčao ispred konjskih zaprega kralja Ahaba gotovo 30 km da bi stigao do Jezraela (1. Kralj. 18:46).
 478. Kad je Samuel kao dijete radio u Svetilištu, majka bi mu svake godine donosila novi mali ogrtač (1. Sam 2:18-19).
 479. Neki članovi Cezarovog domaćinstva bili su hrišćani (Fil. 4:22).
 480. Samegar je bodilom za goveda ubio 600 ljudi iz Filisteja (Sud. 3:31).
 481. Javin, kralj Hanana, imao je 900 željeznih kola (Sud. 4:2-3,13).
 482. Kad je Izrael ratovao s Filistejima, niko nije imao mač ni koplje osim kralja Saula i njegovog sina Jonatana. Filistejci su imali monopol nad željeznim oružjem i uklonili su sve kovače iz Izraela (1 Sam. 13:19-22).
 483. Samuel je imao 3 brata i 2 sestre (1 Sam. 2:21).
 484. Solomon je svom prijatelju Hiramu dao 20 gradova u Galileji. Mrzio ih je i zemlju je nazvao „Kabul“ što znači „neproduktivna ili sterilna“ (1 Kralj. 9:10-13). Kasnije ih je vratio Solomonu (2 Dn. 8:2).
 485. Neimenovani prorok rekao je čovjeku „udari me molim te“, a čovjek je to odbio. Prorok je rekao da će ga lav ubiti kad ode, jer ga je odbio. I jeste (1 Kralj. 20:35-36).
 486. Abšalom je pozvao Joaba, ali on nije htio doći. Poslao je po njega drugi put i nije htio doći. Zatim je zapalio Joabovo polje ječma i on je došao (2 Sam. 14:29-31).
 487. Jedino Isusovo čudo koje se spominje u sva 4 jevanđelja je kada je nahranio 5000 ljudi (Mat. 14:13-21; Mar. 6:32-44; Luka 9:12-17; Jov. 6:1-14).
 488. Riječ „otkrivenje“ dolazi od grčke „apokalupsis“. Odatle imamo riječ „apokalipsa“.
 489. Sidonci su bili stručnjaci za sječu drva (1 Kralj. 5:6).
 490. Kad je Ezra čitao Božju Riječ, svi su Izraelci ustali (Neh. 8:5).
 491. Naša riječ „anđeo“ dolazi od grčke riječi „angelos“ što znači „glasnik“.
 492. Očigledno se dvije istaknute žene u filipinskoj crkvi, Evodija i Sintihija, nisu najbolje slagale. Pavle ih je molio da „žive složno“ (Fil. 4:2-3).
 493. Pavle i Barnaba otišli su u Listru, a Pavle je izliječio čovjeka koji je bio osakaćen od rođenja. Ljudi su vjerovali da su bogovi, a Pavla su zvali „Hermes“, a Barnabu „Zevsom“. Ubrzo nakon toga, kamenovali su Pavla dok nisu mislili da je mrtav (Djela 14:8-20).
 494. „Šofar“ preveden kao „truba“ oko 70 puta, koji je bio zakrivljeni ovnujski rog, najčešće je spominjani instrument u Bibliji.
 495. U Bibliji postoji jedno mjesto koje govori o stavljanju novca u banku kako bi mogla zaraditi kamata (Luka 19:23).
 496. Isus nije razgovarao s Irodom sve vrijeme dok je bio s njim (Luka 23:9).
 497. Pavle je Tihika, kojeg je nazvao „voljenim bratom i vjernim propovjednikom“, slao u misije 5 puta (Djela 20:4; Efes. 6:21; Kol 4:7; 2 Tim. 4:12; Titu 3:12).
 498. Ako bi čovjek, pa čak i životinja dodirnula Božju planinu (goru Sinaj), trebalo bi ih kamenovati ili strijeljati (Izl. 19:12-13; Jev. 12:20).
 499. Pontije Pilat dao je ubiti nekoliko Galilejaca dok su bili u Hramu i prinosili žrtvu (Luka 13:1).
 500. Ezekiel 16:4 govori o tome da su bebe „soljene“. Tradicija kaže da se nakon rođenja dijete trljalo solju. Nejasno je zašto je to tačno činjeno, ali nagađanja idu od sanitarnih, simboličkih do učvršćivanja kože.
 501. U biblijska vremena važni dokumenti često su se čuvali u zemljanim / glinenim posudama radi dugotrajnog čuvanja (Jer. 32:14). (Svici s Mrtvog mora, pronađeni 1947. godine, čuvani su više od 2000 godina u zemljanim / glinenim posudama.)
 502. U Samsonovom završnom činu iščupao je dva noseća stuba i srušio Dagonov hram. Pritom je ubio više ljudi (uključujući i sebe) nego u čitavom životu (Sud. 16:30).
 503. Riječ „škola“ koristi se samo jednom u Bibliji u (Djela 19:9). Grčka riječ za „škola“ je „schole“, što prvenstveno znači „slobodno vrijeme“.
 504. Ime Debora (ili Devora) koristi se samo dva puta u Bibliji. Dobro poznata Debora jedina je ženska sutkinja u Bibliji (Sud. 4 i 5), međutim, Jakovljeva supruga Rebeka takođe je imala dadilju po imenu Debora (Post. 35:8).
 505. „Bog mira“ u Bibliji se spominje pet puta (Rim. 15:33; Rim. 16:20; Fil. 4:9; 1 Sol. 5:23; Jev. 13:20).
 506. Filip je jedina osoba u Bibliji koja se naziva jevanđelistom (Djela 21:8).
 507. Golijat je ismijavao Izraelce svako jutro i veče tokom 40 dana (1 Sam. 17:16).
 508. Postojala su 3 osnovna načina na koje je Bog otkrivao svoju volju u Starom Savezu: 1. Snovima ili vizijama 2. Urimom i Tumimom 3. Prorocima (1 Sam. 28:6).
 509. David i njegovi ljudi napali su Amaličane i pobili ih sve, osim 400 mladića koji su pobjegli na kamilama (1 Sam. 30:17).
 510. Solomon se oženio kćerkom faraona, egipatskog kralja. Faraon je zauzeo grad Gezer, spalio ga vatrom, pobio sve Hanance u gradu, a zatim ga dao svojoj kćeri kao vjenčani dar (1 Kralj. 9:16).
 511. U Bibliji nalazimo 7 izvora koji su dobili imena: Ber-Lai-Roi (Post. 16:14; Post. 25:11), Beršeba (Post. 21:30-33; Post. 26:32-33), Esek (Post. 26:20), Sitna (Post. 26:21), Rehobot (Post. 26:22), Vir (Br. 21:16-18) i Jakovljev zdenac (Jov. 4:6). („Ber“ je hebrejska riječ za „dobro“.)
 512. Supruge Isaka (Post. 24:11-67), Jakova (Post. 29:1-29) i Mojsija (Izl. 2:15-21) pronađene su kod izvora (bunara).
 513. Sve knjige Novog Saveza sadrže riječ „amin“, osim Djela, Jakovljeve poslanice i 3. Jovanove.
 514. Sudije 5:10 govori o ljudima koji jašu na „riđim magarcima“.
 515. Izraz „Budi hrabar“ koristi se 16 puta u Starom Savezu.
 516. I fariseji su imali učenike (Mat. 22:15-16).
 517. Ruben, prvorođeni sin Jakova / Izraela (Post. 29:31-32), spavao je s očevom inočom Bilhom (Post. 35:22; Post 49:3-4), koja je bila majka njegova dva brata Dana i Neftalima (Post. 30:3-8; Post. 35:25). Zbog toga je izgubio prvenaštvo kao prvorođeni, a otac Izrael ga je dao dvojici Josifovih sinova (1 Dn. 5:1-2).
 518. Samson je bio iz Danovog plemena (Sud. 13:2,24-25).
 519. Tokom Pavlovog putovanja u Rim, brod na kojem je bio nailazio je na loše vrijeme 14 dana (Djela 27:27,33).
 520. Razdoblje između događaja Starog i Novog Saveza naziva se „Međuzavjetno razdoblje“. Uopšteno se smatra da je prošlo nešto više od 400 godina, i stoga se naziva „400 tihih godina“, jer u to vrijeme nije postojala proročka riječ od Boga. (Napisane su neke apokrifne knjige.)
 521. Naziv „Mrtvo more“ se ne koristi u Bibliji. Mrtvo more nazivano je raznim imenima: tj. „Slano more“ (Post. 14:3; Još. 3:16), „Arapsko more“ (Pnz. 4:49; Još. 3:16), istočno more (Ezek. 47:18; Joel 2:20) i dr. Mrtvo more je najniža tačka na Zemlji.
 522. Grad Damask, spomenut 60 puta u Bibliji (prvi put u Post. 14:15), najstariji je kontinuirano naseljeni grad na svijetu.
 523. Istorija bilježi da se Rim zvao „Urbs Septikolis“, što znači „sedmobrdski grad“, jer je bio sagrađen na sedam brežuljaka. Neki vjeruju da Otk. 17:9 proročki ukazuje upravo na ovo.
 524. Svaka knjiga Novog Saveza koristi riječ „milost“, osim Mateja, Marka, 1. i 3. Jovanove.
 525. Isus je riječ „eklesija“ (skupština) upotrijebio tri puta (Mat. 16:18; Mat. 18:17 dva puta).
 526. Samson se oženio Filistejkinjom (Sud. 14). Ubrzo nakon toga, bijesno je odjurio. Otac Samsonove žene mislio je da se neće vratiti, pa je svoju kćer dao Samsonovom kumu (Sud. 14:20 – 15:2). Samson se vratio i nije bio srećan… (vidi: Sud. 15:3-6).
 527. Bog je preko Eliše iz mrtvih podigao dvoje ljudi: jednog dok je bio živ (2 Kralj. 4:18-37) i jednog nakon što je umro (2 Kralj. 13:20-21).
 528. Jakov je gradu Betelu dao ime. Prije se zvao Luz (Post. 28:19).
 529. Riječ „vjera“ koristi se u svakoj knjizi Novog Saveza, osim u Jovanu, 2. Jovanovoj i 3. Jovanovoj.
 530. Kain se u Bibliji spominje po imenu više od Abela (19 puta vs 12 puta).
 531. Hagara, koja je rodila Abramovog sina Ismaila, bila je Egipćanka (Post. 16:1).
 532. Judejski kralj Joahin proveo je 37 godina u zatvoru kralja Nebuhadnezara vavilonskog, dok ga Nebuhadnezarov naslednik, kralj Evil-Merodah (2 Kralj. 25:27-30) konačno nije oslobodio.
 533. Izraz „Bog nebeski“ upotrebljava se 20 puta u 7 knjiga Biblije.
 534. Sudije i vođe u Starom Savezu često su odlučivali o važnim pravnim stvarima pred vratima grada (Pnz. 16:18; 2 Sam. 15:1-6; Ruta 4:1-12; Pnz. 21:18-21; Pnz 25:7-10).
 535. Sodom je prvi grad koji se u Bibliji spominje sa kapijom (Post. 19:1).
 536. Nakon potopa, Bog je stavio „strah i bojazan“ od čovjeka unutar svih životinja (Post. 9:2).
 537. Bog je rekao da „plodite i množite se“ tri puta u Bibliji (Post. 1:28 – Adamu i Evi; Post. 9:1,7 – Noju i njegovim sinovima; Post. 35:11 – Jakovu).
 538. Prva pjesma u Bibliji nalazi se u knjizi Izlazak 15:1-18, kada su Mojsije i Izraelci slavili Božju pobjedu nad egipatskom vojskom na Crvenom moru.
 539. Prve zabilježene riječi koje je čovjek izgovorio nalaze se u Post. 2:23 – Adam.
 540. Na osnovu arheoloških dokaza, čini se da je grad Niniva imao „dvostruki zid“ koji ga je okruživao.
 541. Za riječ „arka“ u Starom Savezu koriste se dvije hebrejske riječi: tebah i aron. Obje u osnovi znače „kutija“.
 542. Eva znači „život“ ili „životodavac“.
 543. Izrael znači „bori se s Bogom“.
 544. Bog je Adamu doveo životinje da ih imenuje (Post. 2:19), a Noju da ih spasi (Post. 6:20).
 545. Josif iz Arimateje skinuo je Isusovo tijelo s krsta nakon što je umro (Mar. 15:46; Luka 23:53).
 546. Apostol Jovan napisao je knjigu Otkrivenje na ostrvu Patmos (Otk. 1:9).
 547. Knjiga Otkrivenja napisana je za 7 skupština: Efes, Smirna, Pergam, Tijatira, Sard, Filadelfija i Laodikeja (Otk. 1:11).
 548. Biblija koristi riječ „brodovi“ (mornarica) šest puta (1 Kralj. 9:26,27; 1 Kralj. 10:11,22). Dolazi od hebrejske riječi „onij“, što znači „flota brodova“.
 549. Mravi se u Bibliji spominju dva puta (Izr. 6:6 i Izr. 30:25).
 550. Kad je Isus osudio fariseje u (Mat. 23:5), rekavši da oni „šire svoje filakterije“, jeste li se ikad zapitali šta su to „filakterije“? Bile su to male kutije nošene na lijevoj ruci i čelu koje su sadržavale Sveto Pismo iz Petoknjižja.
 551. U 4. Mojsijevoj 14:2 Izraelci su se žalili govoreći: „Što nismo pomrli u egipatskoj zemlji ili u ovoj pustinji!“ Bog im je uslišio molbu, rekavši u Br. 14:28-29 „…učiniću vam baš onako kako ste na moje uši govorili! U ovoj pustinji popadaće vaša mrtva tijela.“
 552. Isus se „čudio“ samo dvjema stvarima: vjeri stotnika (Mat. 8:10; Luka 7:9) i nevjeri ljudi u Nazaretu (Mar. 6:6).
 553. U Novom Savezu spominju se samo dvije osobe iz Hanana: Isusov učenik Simon (Mat. 10:4; Mar. 3:18) i Hananka koja je tražila od Isusa da izliječi njezinu kćer (Mat. 15:22).
 554. Nakon što je Lazar umro, njegove sestre Marija i Marta susretale su se s Isusom u odvojeno vrijeme, i prvo što su svaka od njih govorila bilo je potpuno isto: „Gospode, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro“ (Jov. 11:21; Jov. 11:32).
 555. Biblija nam ne govori ime kćeri Irodijade koja je plesala prije kralja Iroda (i zauzvrat tražila glavu Jovana Krstitelja) (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29), već jevrejski istoričar Josif Flavije rekao je da je to Saloma.
 556. Otprilike 30 godina nakon njegove smrti, još su uvijek postojali učenici Jovana Krstitelja (Djela 19:1-7).
 557. Sjećate se kad je kralj Irod dao odrubiti glavu Ivanu Krstitelju (Mat. 14:1-12; Mar. 6:14-29)? U Mat. 14:12 i Mar. 6:29) stoji da su njegovi učenici zakopali njegovo tijelo, ali očito to nije uključivalo njegovu glavu. Niko sa sigurnošću ne zna gdje mu je završila glava (iako postoji čitav niz teorija i navodnih groblja).
 558. Kalev je imao mlađeg brata po imenu Kenez. Kenez je imao sina po imenu Otniel. Otniel je bio prvi izraelski sudija (Sud. 1:12; Još. 15:17; Sud. 3:9-11; 1. Dn. 4:13).
 559. Kad je Isus putovao iz Nazareta do rijeke Jordan da ga krsti Jovan Krstitelj (Mar. 1:9; Mat. 3:13), udaljenost je bila otprilike 96 km. Trebalo bi potrajati 2-3 dana!
 560. Rečeno je da je „Duh Gospodnji“ sišao na 4 sudije: Otniela (Sud. 3:10), Gedeona (Sud. 6:34), Jeftaja (Sud. 11:29) i Samsona (Sud. 13:25; 14:6,19; Sudija 15:14).
 561. Posao „nošenja vode“ obično je bio ženski posao u biblijska vremena. Međutim, kad je Isus poslao Petra i Jovana da se pripreme za Pashu, rekao im je da će sresti „čovjeka“ koji nosi vodu i oni će ga slijediti (Luka 22:7-13; Mar. 14:12-16).
 562. Izraz „nebeske brane“ koristi se pet puta u Starom Savezu (Post. 7:11; Post. 8:2; 2 Kralj. 7:2,19; Mal. 3:10).
 563. U Postanju 20. glava Abram je lagao kralja Abimeleha i rekao da mu je Sara sestra. Stoga ju je Abimeleh odveo u svoj harem. Kao rezultat, sve žene u njegovom domaćinstvu postale su neplodne sve dok je nije vratio Abramu, a Abram se molio za njega (Post. 20:17-18).
 564. Sara se nasmijala kad je Gospod rekao da će dobiti bebu u starosti (Post. 18:12-15). Kasnije je rodila Isaka, čije ime znači „smijeh“.
 565. Josifu, očuhu Isusovu, ukazao se anđeo Gospodnji u snu u tri različite prilike (Mat. 1:20-21; Mat. 2:13; Mat. 2:19-20).
 566. Nekoliko mjesta u Bibliji upoređuje Božju Riječ sa „medom“ (Otk. 10:9-10; Ezek. 3:1-3; Ps. 19:10; Ps. 119:103). Zanimljivo je primijetiti da je med jedina hrana koja se nikad ne pokvari.
 567. Pored našeg Spasitelja po imenu Isus, u Novom Savezu je bio i drugi čovjek po imenu Isus (Kol. 4:11). Zvali su ga i „Just“, i bio je Pavlov pratilac.
 568. Postojao je jevrejski lažni prorok zvani „Bar-Isus“ (Djela 13:6).
 569. Nakon što je Samuel postavio Saula za kralja, rekao je Saulu da ode u Gilgal i pričeka ga 7 dana (1 Sam. 10:8). Saul je otišao, pričekao 7 dana i kad se Samuel nije pojavio, prinosio je žrtve bez njega. Potom se pojavio Samuel i rekao Saulu da se zbog njegovog propusta da čeka „kraljevstvo tvoje neće nastaviti“ (1. Sam. 13:7-14).
 570. Bog je rekao da je „svako ko zavede slijepu osobu na putu proklet“ (Pnz. 27:18).
 571. Riječ „Postanje“ znači „porijeklo“. Hebrejska riječ za ovo je „berešit“, a koristi se i za „U početku“ (Post. 1:1).
 572. Biblija ukazuje da je Zemlja okrugla (Isa. 40:21,22; Jov 26:10).
 573. Biblija kaže da Zemlja „visi“ u prostoru (Jov 26:7).
 574. Biblija kaže da se Zemlja „troši“ (Ps. 102:25-26).
 575. Samuel je bio porijeklom od Koreja (1 Dn. 6:16-30,33-43), kojeg je Bog ubio tako što ga je progutala zemlja kad se pobunio protiv Mojsija i Arona (Br. 16:1-35).
 576. Mojsije je umro na gori Nebu, a njegov brat Aron na gori Or (Pnz. 32:48-50).
 577. U Lev 15:18 stoji da su nakon što su muž i žena imali polne odnose, svako od njih trebali su oprati svoja tijela i bili su nečisti do večeri (vidi takođe: Izl. 19:15).
 578. Adam se u Starom savezu spominje po imenu 21 put. Međutim, naziv „adam“ (malo slovo) takođe se koristi u Starom savezu 408 puta za „čovjek“ i 121 puta za „muškarce“.
 579. Biblijski grad „Filadelfija“ (u Maloj Aziji) spominje se samo u Otk. 1:11 i Otk. 3:7. Međutim, grčka riječ „filadelfia“ upotrebljava se tri puta za „bratsku ljubav“ (Rim. 12:10; 1 Sol. 4: 9; Jev. 13:1), jednom za „ljubav prema braći“ (1 Pet. 1:22), i dva puta za „bratsku dobrotu“ (2 Pet. 1:7).
 580. Kralj David umro je u 70. godini (2 Sam. 5: 4).
 581. Kad je Isus pretvorio vodu u vino tokom „svadbe u Kani“ (Jov. 2:1-10), stvorio je oko 120-180 litara vina (grožđanog soka).
 582. Nakon što je judejski kralj Ahab ubijen u ratu, njegova zla supruga Jezabela živjela je još 10 godina dok nije ubijena kad ju je izraelski kralj Jehu izbacio kroz prozor palate (2. Kralj. 9:30-37).
 583. Jakov je sklopio savez da se ne ženi drugim ženama (Post. 31:50).
 584. Jedini ljudi u Bibliji koji koriste riječ „Mesija“ za Isusa su Andrej (Jov. 1:40-41), Danilo (Dan 9:25-26) i „žena na zdencu“ (Jov. 4:25)
 585. Isus je izrekao poseban blagoslov onima koji vjeruju u Njega iako ga nisu vidjeli (Jov. 20:29; vidi takođe: 1 Pet. 1:8-9)
 586. Adam govori u 3 stiha u Bibliji (Post. 2:23; Post. 3:10,12). Eva govori u 4 stiha (Post. 3:3,13; Post 4:1,25).
 587. Nakon Potopa, Noje je postao poljoprivrednik (Post. 9:20).
 588. Od 613 zakona iz Tore, 248 su „pozitivni“ (stvari koje bismo trebali učiniti), a 365 „negativni“ (stvari koje ne bismo trebali činiti).
 589. „Paljenice“ se u Bibliji spominju mnogo puta. Hebrejska riječ za „spaljen“ je „ovlah“, a grčka „holokautoma“. Iz ovih riječi imamo naziv „holokaust“.
 590. Grčka riječ „mainomai“ koristi se 5 puta u Novom Savezu. To doslovno znači „biti lud, buncati (kao manijak)“. Upotrebljavana je za opisivanje 3 osobe: Isusa (Jov. 10:20), Rode (Djela 12:15) i Pavla (Djela 26:24-25). Takođe se koristi u 1 Kor. 14:23 u vezi s nepoznatim jezicima.
 591. Riječ „svetac“ (jednina) u Bibliji se koristi samo 5 puta (Ps. 106:16; Dan. 8:13 – 3 puta; Fil. 4:21).
 592. Kada se anđeo Gospodnji prvi put ukazao Gedeonu, skrivao je žito u vinskoj presi (Sud. 6:11).
 593. Gedeon je bio peti izraelski sudija. Njegovo ime znači „ratnik“.
 594. Nakon što je Bog dao Gedeonu pobjedu nad Madijancima, napravio je zlatni efod i stavio ga u Ofru. Izraelci su taj efod na kraju obožavali (Sud. 8:22-27).
 595. Cimet se u Bibliji spominje 4 puta (Izl. 30:23; Izr 7:17; Pjesma 4:14; Otk. 18:13).
 596. Mirjam, Aronova sestra, umrla je u Kadešu (Br. 20:1).
 597. Biblija pokazuje da je Samson dva puta zazivao Boga: 1. Kad je bio žedan i poželio piće (Sud. 15:18-19), 2. Kada je htio pobiti Filisteje srušivši na njih hram Dagona (Sud. 16:28-31).
 598. Samson je u ponoć pobjegao iz grada Gaze, istrgnuvši kapije grada. Zatim ih je „odnio (kapije – teške vjerovatno nekoliko stotina kilograma) na vrh planine koja je nasuprot Hebronu.“ Ta je udaljenost bila oko 60 km! (Sud. 16:1-3)
 599. Samson je kazao zagonetku tridesetorici Filistejaca koji su prisustvovali njegovoj svadbenoj gozbi i ponudio im novu odjeću ako je pogode. Kad to nisu mogli shvatiti, otišli su do Samsonove supruge i zaprijetili joj da će spaliti nju i njenog oca ako ne dobije odgovor za njih. Dobila je, pa ih nisu spalili. Međutim, Samson je kasnije zapalio filistejska polja i oni su nju i njenog oca do smrti spalili (Sud. 14:12 – 15:6).
 600. Pavle spominje zemlju Španiju (Rim. 15:24,28), što je jedini pomen iste u Bibliji.
 601. Dvoje ljudi slavilo je svoje rođendane u Bibliji: faraon (Post. 40:20) i Irod (Mat. 14:6; Mar. 6:21). (Neki vjeruju da su gozbe koje su Jovova djeca imala u [Jov 1:13-18] proslave rođendana, ali za to ne postoje jasni dokazi.)
 602. Kad su se Josifova braća vratila iz svoje prve posjete Josifu u Egiptu, odsjeli su u „gostionici“ (Post. 42:27; Post. 43:21).
 603. „Svratišta“ (gostionice) se u Bibliji spominju pet puta (Post; 42:27; Post 43:21; Izl. 4:24; Luka 2:7; Luka 10:34).
 604. Jeftaj, 9. izraelski sudija, bio je sin prostitutke (Sud. 11:1).
 605. Nakon što je Pavle napisao pismo Rimljanima, većina učenjaka vjeruje da im ga je dostavila žena po imenu Fiba (Rim. 16:1-2).
 606. U svakom poglavlju poslanice Jevrejima postoji barem jedan citat iz Starog Saveza.