Jevrejima poslanica (10. glava)

 1. Jer Zakon imajući senku predstojećeg dobra, a ne i samo obličje praktičnih učinaka, nikad ne može istim žrtvama koje se iz godine u godinu neprestano prinose usavršiti one koji pristupaju Bogu.
 2. Zar inače ne bi prestale da se prinose, jer bi oni koji ih prinose u službi bili jednom očišćeni i ne bi više imali svest o gresima?
 3. Ali te žrtve iz godine u godinu podsećaju na grehe,
 4. jer krv junaca i jaraca ne može uzeti grehe.
 5. Zato, ulazeći u svet, on kaže: „‘Žrtvu i prinos nisi hteo, nego si mi pripremio telo.
 6. Nisu ti bile po volji žrtve paljenice i žrtve za greh.’
 7. Tada sam rekao: ‘Evo, došao sam – u svitku knjige pisano je o meni – da vršim tvoju volju, Bože.’“*

  * Vidi: Psalam 40,6.

 8. Najpre kaže: „Nisi hteo i nisu ti bile po volji žrtve i prinosi i paljenice i žrtve za greh“ – žrtve koje se po Zakonu prinose.
 9. A zatim kaže: „Evo, došao sam da vršim tvoju volju, o Bože.“ On ukida prvo da bi uspostavio drugo.
 10. Po toj „volji“ smo posvećeni prinošenjem tela Isusa Hrista jednom zauvek.
 11. Svaki sveštenik iz dana u dan dolazi na svoje mesto da obavlja službu i da mnogo puta prinosi iste žrtve, jer one nikada ne mogu odneti grehe.
 12. A on je za sva vremena prineo jednu žrtvu za grehe i seo Bogu s desne strane
 13. i od tada čeka da njegovi neprijatelji budu položeni za podnožje njegovim nogama.
 14. Jer je jednim žrtvenim prinosom za svagda učinio savršenima one koji bivaju posvećeni.
 15. A i Duh sveti nam svedoči, nakon što je objavljeno:
 16. „‘Ovo je savez koji ću sklopiti s njima posle tih dana,’ govori Gospod; ‘Svoje zakone staviću u njihova srca i upisaću ih u njihov um.’“*

  * Vidi: Jeremija 31,33.

 17. „Više se neću sećati njihovih greha i bezakonja.“
 18. A gde su gresi oprošteni, nema više [hramske] žrtve za greh.
 19. Dakle, braćo, pošto imamo potpuno pouzdanje da možemo ući u sveto mesto krvlju Isusovom –
 20. novim i živim putem koji je on za nas otvorio kroz zavesu, to jest kroz svoje telo –
 21. i pošto imamo prvosveštenika postavljenog nad Božjim domom,
 22. pristupimo iskrenog srca, puni pouzdanja i vere, jer su nam srca škropljenjem očišćena od nečiste savesti, a tela oprana čistom vodom.
 23. Držimo se nepokolebljivo nade koju ispovedamo, jer je veran onaj koji je obećao.
 24. Budimo obzirni jedni prema drugima, kako bismo se podsticali na ljubav i dobra dela,
 25. i ne napuštajmo svoje skupštine, kao što neki imaju običaj, nego hrabrimo jedni druge, tim više što vidite da se približava onaj dan.
 26. Jer ako namerno grešimo nakon što smo primili spoznaju istine, ne preostaje više žrtve za grehe,
 27. već strašno očekivanje suda i plameni gnev koji će proždreti protivnike.
 28. Ko odbaci Mojsijev zakon, umire bez milosti, na osnovu izjave dvojice ili trojice svedoka.
 29. Šta mislite koliko će težu kaznu zaslužiti onaj ko pogazi Sina Božjeg i smatra krv saveza kojom je posvećen nesvetom i vređa Duh blagodati?
 30. Jer znamo onoga koji je rekao: „Moja je osveta, ja ću vratiti,“* govori Gospod, i još: „Gospod će suditi svom narodu.“*

  * 1) Vidi: 5. Mojsijeva 32,35. 2) Vidi: Psalam 50,4.

 31. Strašno je upasti u ruke živog Boga.
 32. Sećajte se prošlih dana kada ste, nakon prosvetljenja, izdržali veliku borbu i patnje.
 33. Ponekad ste sami bili javno izvrgnuti izrugivanju i nevoljama, a ponekad ste bili uz one s kojima se tako postupalo.
 34. Jer ste saosećali sa onima koji su bili u zatvoru i s radošću ste podneli otimanje svoje imovine, znajući da imate bolji i trajan posed na nebu.
 35. Ne odbacujte svoju slobodu, koja donosi veliku nagradu.
 36. Jer vam je potrebna istrajnost, da biste, kad izvršite Božju volju, primili ono što je obećano.
 37. Jer još „samo malo,“ i „stići će onaj koji dolazi i neće kasniti.“*

  * Vidi: Havakuk 2,3.

 38. „A pravednik će živeti verom,“ ali „ako odstupi, neće biti po volji moje duše.“*

  * Vidi: Havakuk 2,4.

 39. A mi nismo od onih koji se povlače u propast, već od vere na zadobijanje duše.